Posts Tagged ‘werkplezier’

Horizontale mobiliteit

juli 6, 2009

Marie-Jose van Triest Het juni nummer van Utrecht Business, bevat een aantal interessante artikelen; het succes van duurzaam ondernemen door Triodos Bank, de noodzaak van duurzaam ondernemen volgens 3 Utrechtse prominenten (Provincie Utrecht, BAM, Bovag), het positivisme van Henk Keilman, het idealisme van Great Place to Work en de kansen van de oudere werknemers volgens TNO. Onderwerpen met een actueel en sociaal betrokken karakter.

Het artikel van Rob Grundemann spreekt me zeer aan. Hij stelt dat er veel te winnen is door horizontale mobiliteit. Daar kan ik me helemaal in vinden. Hij stelt dat we in ons land een te eenzijdige focus hebben op verticale mobiliteit; carriere maken en hogerop komen is min of meer de norm. Horizontale mobiliteit stimuleert en daagt uit nieuwe dingen te leren. Grundemann spitst het met name toe op de kansen hiervan voor oudere werknemers.

Ik geloof in horizontale mobiliteit als basis, waarbij wordt gekeken naar persoonlijkheid en potentieel van werknemers ongeacht leeftijd. Mobiliteit is een belangrijke pijler in mijn businessconcept; veelzijdigheid en sterke persoonlijkheden. Keuzes kunnen en durven maken, een nieuwe koers varen, ontdekken, ontwikkelen en ervaren. Managers, ondernemers, medewerkers worden vaak gedomineerd door conditionering en de waan van de dag.

De interim professionals uit mijn netwerk zoeken variatie, ontwikkelingsamenwerking en willen bouwen. De gekozen ondernemersvorm biedt vrijheid en onafhankelijkheid. De kracht van het samenwerken in een team van zowel werknemers als interim professionals biedt alle betrokkenen ontwikkeling, nieuwe inzichtenstimulans voor verbetering, focus en werkplezier. Kansen, juist ook in deze tijd. De inzet van een interim professional kan zowel fulltime als parttime. Het begint bij de analyse van mogelijkheden van bestaande werknemers, gevolgd door een wederzijdse ontdekkingstocht. Ik inventariseer graag onze mogelijkheden. Marie-Jose van Triest.

Gevarieerd arbeidsverleden

juli 3, 2008

Mensen met een gevarieerd arbeidsverleden hebben geen focus, weten niet wat ze willen en falen … Een veel gegeven reactie op een cv met diversiteit en wisselingen. En een grote misvatting! De kracht van een gevarieerd arbeidsverleden zit in: flexibiliteit, ontwikkeling, ondernemen, motivatie, kansen en risico’s durven nemen.

Specialisatie in een vakgebied of discipline is duidelijk, overzichtelijk en stabiel. Maar wat te doen als het ‘hoogst haalbare’ hierin is bereikt en er wel een motivatie is tot blijvende ontwikkeling en het benutten van talent.  In grote organisaties nemen gedreven medewerkers graag deel aan projecten, om zo verschillende ervaringen op te doen. Deze organisaties bieden vaak een traineeship voor talentvolle starters. Een dergelijk programma is gericht op professionele ontwikkeling in een combinatie van werken en leren in verschillende disciplines.

Binnen het MKB is de toegevoegde waarde van gedreven, ambitieuze en gemotiveerde werknemers groot. Wanneer er sprake is van een vertrouwensrelatie met het management, vormen ze een creatief klankbord en dragen actief bij aan de ontwikkeling van een organisatie. Deze werknemers ontplooien zich via een natuurlijke weg. Door verschillende ervaringen werken ze aan een gevarieerde en verrassende loopbaan.

Wanneer de wens naar afwisseling en zelf kunnen kiezen niet meer tot de mogelijkheden behoort in een vaste baan, kiezen enkele van deze medewerkers voor het zelfstandig ondernemerschap. Bij voldoende vertrouwen in persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten vervolgen zij hun ‘loopbaan’ als freelancer, interimmer. De motivatie hiertoe is heel duidelijk: ondernemen in vrijheid, inhoudelijke ontwikkeling, diversiteit, een bijdrage kunnen leveren aan resultaat in een boeiend en uitdagend project en werkplezier.

Mijn uitdaging? De negatieve primaire associatie over een gevarieerd arbeidsverleden omzetten naar een positieve profilering. Ik heb een rotsvast geloof in deze freelancers, zij maken het verschil. Zij zorgen voor inspiratie, verrassing en ontwikkeling.

Marie-Jose van Triest