Posts Tagged ‘voorspelling CPB’

Interactieve kennisworkshop

juni 22, 2009

Marie-Jose van TriestC voor Succes is inmiddels uitgegroeid tot een kennisnetwerk van ruim 90 veelzijdige unieke interim professionals. Tijdens persoonlijke contacten en intakes groeide het idee een creatieve vorm  te zoeken om expertise uit mijn netwerk aan te bieden. Vrijwel iedereen is bekend met de traditionele en succesvolle vorm van inhuur externen op uurbasis voor projecten, interim management en capaciteit. 

De voorspellingen van het CPB dat eind 2010 9,5% van de beroepsbevolking werkeloos zal zijn,  lijken steeds meer werkelijkheid te worden. Een ongekend hoog percentage, met bijna niet te bevatten consequenties. Voor veel ondernemers en organisaties ligt de focus nu op overleven. De inzet van freelancers geniet grote voorkeur, echter gezien de huidige economische ontwikkelingen op dit moment voor veel bedrijven niet haalbaar.

De dagelijkse hectiek, negatieve berichtgeving en consequenties van kostenbesparing, vergen flexibiliteit en doorzettingsvermogen van ondernemers en managers. De expertise in het netwerk van C voor Succes is omvangrijk en veelzijdig. De interim professionals willen graag helpen, ondersteunen en inspireren. We geloven in kwaliteit en maatwerk. Daarom bieden we de mogelijkheid voor interactieve kennisworkshops, in te zetten voor teambuilding, coaching en training.

Ons eerste initiatief rondom het thema arbeid is positief ontvangen, met de vraag dit bij organisaties intern te organiseren. Gericht op hun branche, hun omstandigheid en met een duidelijke interne opdracht. Een interactieve kennisworkshop is de vorm, de inhoud komt tot stand in samenwerking met opdrachtgever. De kracht van de interim professional is de unieke persoonlijkheid, de ervaring, kan putten uit vele praktijkvoorbeelden en zich verplaatsen in de dagelijkse problematiek van de deelnemers. Door interactie, cases en oefeningen wordt gewerkt aan bewustwording en focus.  Verdieping en kennis vloeien voort uit de historische analyse van uw branche of dienstverlening.

Een betaalbare vorm van ontwikkeling en teambuilding. Ik ben benieuwd naar uw wensen, Marie-Jose van Triest.