Posts Tagged ‘vergroten realisatiekracht’

De kracht van een organisatie

december 9, 2008

marie-jose-van-triest-2b1Sinterklaas heeft zijn verjaardag uitbundig gevierd. Waarschijnlijk zal kerst de traditie volgen met dezelfde uitbundigheid. Dat moeten we ook vooral doen; besteden, genieten en het jaar positief afsluiten.  Maar dan…Het komende jaar wordt niet makkelijk, volgens onze premier.  Wat zal Q1 ons brengen?  Is het strategisch plan haalbaar? Wat wordt het resultaat 2008?  Kan de FTE begroting gehandhaafd worden? Hoe medewerkers te motiveren tot pro-activiteit in het realiseren van de doelstellingen? Hoe keuzes maken in een tijd van onzekerheid?

Wees je bewust van je eigen kracht, de kracht van een onderneming. Wat is het onderscheidend vermogen en hoe dit in te zetten op een wijze die voorspoed zal brengen? Herkenbare items en essentiele vragen. De antwoorden geven input voor een duidelijke strategie te volgen als ondernemer, manager, medewerker. Ik heb het onlangs ook al geschreven, maar nu investeren in strategische herorientatie is bepalend om het verschil te kunnen maken in de nabije toekomst.  Mijn netwerk beschikt over unieke freelancers die kunnen helpen bij het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Ze beschikken over ruime kennis en ervaring in diverse disciplines. Ze werken vanuit inhoud aan resultaat en kwaliteit.

Een van de unieke freelancers heeft het Organisatie Competentie Management model (OCM) ontwikkeld. Een professional met de overtuiging dat het vergroten van de realisatiekracht de kern is van organisaties.  Met de kracht van verbinding als bepalende succesfactor.  Het model biedt een kader voor analyse en ontwikkeling van de competenties van een organisatie. Diverse aspecten uit de veranderkunde, organisatiekunde en marketing worden in een integraal model in kaart gebracht. De organisatie wordt in dit model gezien als een samenspel van diverse competenties die invulling geven aan het creatie-, realisatie-, lerend en relatievermogen van een organisatie. Het is die kracht van verbinding, die het verschil maakt in de toegevoegde waarde van een organisatie in de markt en de verbondenheid van medewerkers met de doelen van de organisatie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de mechanische en organische visie op organisaties.  In de mechanische visie is de organisatie een machine; een construct van structuur, processen en hulpmiddelen. Zaken als planning, technologie en bedrijfsprocessen vormen de olie van de machine. In de organische visie is de gemotiveerde en kwalitatieve inzet van organisatieleden het hart van de organisatie. Zaken als een inspirerende visie, kennis, kunde vaardigheden en motivatie vormen het fundament voor succes. Het OCM model brengt de mechanische visie en organische visie met elkaar in verbinding.
Het zet het vizier op de toekomst, met respect voor het verleden en heden. Door focus aan te brengen, maakt het model de toegevoegde waarde van een organisatie tastbaar. Het zoekt interactie met externe stakeholders en biedt inzicht in de wensen en behoeften van de markt, wat een grote rol speelt in het onderscheidend en lerend vermogen van een organisatie.

Dit unieke model is ontwikkeld uit ruim 20 jaar kennis en ervaring, talrijke studies en de behoefte en overtuiging organisaties daadwerkelijk inhoudelijk te ontwikkelen en te laten groeien. Het kenmerkt de freelancer uit het netwerk van C voor Succes; inzet van competenties en capaciteit, complementair aan een opdrachtgever. In een omgeving van ontwikkeling en coaching zorgdragen voor continuiteit, kwaliteit en resultaat.
In deze fase van alle hens aan dek , zoals onze premier heeft gezegd, gaat het ook om de juiste inzet van mensen en middelen. Ik onderzoek graag met u de mogelijkheden wat mijn netwerk en de eigenaar van het Organisatie Competentie Management Model voor u kunnen betekenen.  Marie-Jose van Triest