Posts Tagged ‘toegevoegde waarde’

Het ‘nieuwe’ werken

juni 29, 2009

20080626-IMG_6295-Edit_1‘Het nieuwe werken’ kent een aantal terugkerende elementen; geen traditionele werktijden van 9 tot 5, vertrouwen, werkgever is outputgericht, werknemer is empowered, aandacht voor waarden. De grens tussen werk en prive vervaagt in het nieuwe werken. In De Volkskrant van dit weekend stond een interessant artikel over dit thema met als titel ‘het kantoor is overal’ met Microsoft en Samas als voorbeelden.

In de ruim 15 jaar ervaring als manager en directeur heb ik op een organische wijze  het nieuwe werken geintroduceerd en gepromoot. Ik geloof in toegevoegde waarde en het samenspel hierin van werkgever en werknemer, danwel opdrachtgever en interim professional. Essentieel in het nieuwe werken is de keuze voor de juiste mensen en hun talenten. Voor mij begint dat bij passie voor het onderwerp en commitment, motivatie voor organisatie en product of dienstverlening. De vorm is minder relevant; een kortlopend project of een langdurig dienstverband. Het nieuwe werken is mogelijk door goed en flexibel management.

Ik zie ‘het nieuwe werken’ als logische reactie op de industrialisatie en conditionering in de traditionele arbeidsvorm. De kunst zit in het herkennen van talent, in zelfvertrouwen en het managen hiervan. Het is een foute veronderstelling dat alle medewerkers behoefte hebben aan vrijheid en ondernemerschap. Er is ook behoefte aan structuur, duidelijkheid en kaders. Het gaat juist om de kunst van het managen van individuen, hun talent, ontwikkelingsbehoefte en potentieel; de balans tussen excellentie en middelmatigheid

Keuzes durven maken, durven innoveren, kiezen voor het andere, kansen durven zien, overleven in het nu, focus op de toekomst, kortom ondernemen. Ik voorzie en geloof in een organisatievorm met een vaste basisformatie en een flexibele schil. De verhouding hierin is afhankelijk van aard dienstverlening en productie. De basisformatie vormt het fundament. Innovatie, groei, piekbelasting en projecten wordt gerealiseerd in samenwerking met interim professionals. Zij brengen kennis, ervaring en persoonlijkheid in ten dienste van groei en ontwikkeling opdrachtgever en haar medewerkers. Op deze wijze wordt maximaal gebruik gemaakt van capaciteit en ontwikkelpotentieel.

Tijd voor een persoonlijk gesprek, ik ontmoet u graag. Marie-Jose van Triest

Toegevoegde waarde

december 14, 2008

marie-jose-van-triest-71Deze week ‘strijden’  Guido Thijs en Michael Hoetmer om de juiste strategie in moeilijke tijden.  ‘Doe gewoon, back to basics‘ versus ‘Andere omstandigheden, vereisen ander gedrag’. Een leerzame uitwisseling van visie en strategieen, te volgen op managersonline.nl

Visie, strategie, bijsturing. Organisaties en ondernemers staan in deze tijd voor vele vragen en het maken van keuzes. Waar vindt u inspiratie anders dan bij branche genoten? U kunt hulp vragen aan een organisatie adviesbureau, een consultant, uw collega’s, uw partner, een zoektocht op het internet.  Of door inzet van het netwerk van C voor Succes

Onze toegevoegde waarde zijn de unieke professionals, met een veelzijdig CV en een visie. Ze willen hun ervaring en talenten inzetten om organisaties bij te staan tijdens veranderingen en projecten waarvoor externe expertise en capaciteit gewenst isDeskundig op inhoud, strategie en implementatie.

Gedreven werken ze samen met u aan uw toegevoegde waarde, ontwikkeling en resultaat. Bijvoorbeeld in een rol als kompaan,  projectleider of  interimmanager. Professionals; scherp op inhoud, denkers en doeners, staan open voor feedback, gedreven in het boeken van resultaat en het verbeteren van kwaliteit.  

Mijn toegevoegde waarde is het een andere visie op inzet en ervaring van professionals. Ik baseer me daarbij niet alleen op het verleden, maar kijk juist ook naar andere inzet van talenten en ervaring.
Senior professionals zijn zeer gemotiveerd om talenten op andere terreinen in te zetten en kennis te delen. Het zijn geen wereldverbeteraars, maar echte integere persoonlijkheden die een bijdrage willen leveren aan onze maatschappij en economie.

In januari zal de website uitgebreid worden, met introducties van onze unieke profielen. Marie-Jose van Triest