Posts Tagged ‘strategische herorientatie’

Een biljoen en een heerlijke lentedag

april 6, 2009

Marie-Jose van TriestHet was even een voorbeeld wat de impact kan zijn van positieve berichtgeving. Een biljoen dollar beschikbaar voor de wereldeconomie, een keerpunt in de crisis.  Wereldleiders  met lachende gezichten, vertrouwen uitstralend die erin geslaagd zijn hun resultaat als succes te communiceren en te genieten van het moment. Beurzen reageerden direct met een lichte stijging. En dan was het ook nog een heerlijke lentedag die ons letterlijk bevrijdde van de zware last en ons stimuleerde te genieten van nieuwe energie en positiviteit. De daarop volgende dag was alles weer ‘normaal’, koude wind, kritische noten over het resultaat van de G20. Wat is het toch lastig het ontstane patroon van negativiteit, onzekerheid en angst te doorbreken…

Afgelopen week heb ik diverse afspraken gehad binnen de media. Ik heb gesproken met een regionale omroep, een productiebedrijf en uitgeverij. Hoewel we bijna allemaal hinder ondervinden van het huidige economische en politieke klimaat, waren ze overtuigend in hun toegevoegde waarde en gemotiveerd deze periode te benutten voor een strategische herorientatie. Op zoek naar nieuwe kansen, andere samenwerkingsvormen, nieuwe concepten, de wil tot multimediale en crossmediale journalistiek en bedrijfsvoering. Elk binnen zijn eigen Circle of Influence en met een gezonde ondernemersgeest. Dat is de kracht die succesvolle ondernemers, directeuren en managers typeert; tegenslag en onzekerheid ombuigen in kansen.

Wanneer u ook weer in kansen wilt denken, inspiratie zoekt voor nieuwe concepten of behoefte heeft aan een kwalitatieve en onafhankelijke sparringpartner, dan ben ik graag uw partner. De interim professionals uit mijn netwerk zijn integer, maatschappelijk betrokken, ervaren en gedreven in werken aan kwaliteit en behalen van resultaat. Ze beschikken over een brede kennis en ervaring in diverse branches, daardoor gewilde professionals voor verandermanagement, co-management, advies, conceptontwikkeling en als multifunctionele rechterhand. Het zijn denkers en doeners die concreet kunnen werken aan oplossingen. Geen moneydriven externen, ze brengen wat nodig is; enkele dagdelen, weken of wanneer u dat wenst enkele maanden in een langdurig project of lijnmanagement.
We zijn complementair, met onze competenties en ervaring werken we aan concepten voor uw continuiteit, geven commitment en zijn natuurlijke coaches. Een bijzonder netwerk voor u.
Marie-Jose van Triest

De kracht van een organisatie

december 9, 2008

marie-jose-van-triest-2b1Sinterklaas heeft zijn verjaardag uitbundig gevierd. Waarschijnlijk zal kerst de traditie volgen met dezelfde uitbundigheid. Dat moeten we ook vooral doen; besteden, genieten en het jaar positief afsluiten.  Maar dan…Het komende jaar wordt niet makkelijk, volgens onze premier.  Wat zal Q1 ons brengen?  Is het strategisch plan haalbaar? Wat wordt het resultaat 2008?  Kan de FTE begroting gehandhaafd worden? Hoe medewerkers te motiveren tot pro-activiteit in het realiseren van de doelstellingen? Hoe keuzes maken in een tijd van onzekerheid?

Wees je bewust van je eigen kracht, de kracht van een onderneming. Wat is het onderscheidend vermogen en hoe dit in te zetten op een wijze die voorspoed zal brengen? Herkenbare items en essentiele vragen. De antwoorden geven input voor een duidelijke strategie te volgen als ondernemer, manager, medewerker. Ik heb het onlangs ook al geschreven, maar nu investeren in strategische herorientatie is bepalend om het verschil te kunnen maken in de nabije toekomst.  Mijn netwerk beschikt over unieke freelancers die kunnen helpen bij het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Ze beschikken over ruime kennis en ervaring in diverse disciplines. Ze werken vanuit inhoud aan resultaat en kwaliteit.

Een van de unieke freelancers heeft het Organisatie Competentie Management model (OCM) ontwikkeld. Een professional met de overtuiging dat het vergroten van de realisatiekracht de kern is van organisaties.  Met de kracht van verbinding als bepalende succesfactor.  Het model biedt een kader voor analyse en ontwikkeling van de competenties van een organisatie. Diverse aspecten uit de veranderkunde, organisatiekunde en marketing worden in een integraal model in kaart gebracht. De organisatie wordt in dit model gezien als een samenspel van diverse competenties die invulling geven aan het creatie-, realisatie-, lerend en relatievermogen van een organisatie. Het is die kracht van verbinding, die het verschil maakt in de toegevoegde waarde van een organisatie in de markt en de verbondenheid van medewerkers met de doelen van de organisatie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de mechanische en organische visie op organisaties.  In de mechanische visie is de organisatie een machine; een construct van structuur, processen en hulpmiddelen. Zaken als planning, technologie en bedrijfsprocessen vormen de olie van de machine. In de organische visie is de gemotiveerde en kwalitatieve inzet van organisatieleden het hart van de organisatie. Zaken als een inspirerende visie, kennis, kunde vaardigheden en motivatie vormen het fundament voor succes. Het OCM model brengt de mechanische visie en organische visie met elkaar in verbinding.
Het zet het vizier op de toekomst, met respect voor het verleden en heden. Door focus aan te brengen, maakt het model de toegevoegde waarde van een organisatie tastbaar. Het zoekt interactie met externe stakeholders en biedt inzicht in de wensen en behoeften van de markt, wat een grote rol speelt in het onderscheidend en lerend vermogen van een organisatie.

Dit unieke model is ontwikkeld uit ruim 20 jaar kennis en ervaring, talrijke studies en de behoefte en overtuiging organisaties daadwerkelijk inhoudelijk te ontwikkelen en te laten groeien. Het kenmerkt de freelancer uit het netwerk van C voor Succes; inzet van competenties en capaciteit, complementair aan een opdrachtgever. In een omgeving van ontwikkeling en coaching zorgdragen voor continuiteit, kwaliteit en resultaat.
In deze fase van alle hens aan dek , zoals onze premier heeft gezegd, gaat het ook om de juiste inzet van mensen en middelen. Ik onderzoek graag met u de mogelijkheden wat mijn netwerk en de eigenaar van het Organisatie Competentie Management Model voor u kunnen betekenen.  Marie-Jose van Triest

Recessie, wanneer treft het mij?

november 17, 2008

20080626-img_6245-edit_1De grote vraag van het moment. De media en deskundigen berichten somber over de economie de komende 2 tot 3 jaar. Wat betekent dit voor u, voor mij, voor ons allemaal? Het toenemende gevoel van onbehagen en onzekerheid wordt langzaamaan zichtbaar. Ontslagen, vermindering productiecapaciteit, terughoudendheid in investeringen. Het staat in schril contrast met de economie van een half jaar geleden.

De consument hoopt dat de de crisis voornamelijk wordt beinvloed door negatief sentiment. Sinterklaas is warm onthaald en zal ook dit jaar gul zijn goedheid delen. Maar hoe zal de start van 2009 zijn? Het is een tijd voor herbezinning, zowel zakelijk als prive.

Begin dit jaar heb ik C voor Succes opgestart vanuit de visie ambitieuze ondernemers in het MKB te ondersteunen in het organiseren, realiseren van groei en het professionaliseren van hun onderneming. Het netwerk van ervaren freelance professionals is breed inzetbaar, beschikt over ervaring in meerdere disciplines. We zijn graag een kompaan voor de DGA en inzetbaar voor ambitieuze en uitdagende projecten.

Deze ambitie staat nog steeds, evenals de grote belangstelling van hiervoor gemotiveerde freelancers. Ik kom graag in contact met bedrijven die op dit moment durven investeren in kans op groei, die met een sterke bedrijfsvoering met kracht blijven werken aan de ontwikkeling van hun onderneming en juist nu het verschil kunnen en willen maken. En ik ontmoet graag ondernemers die zich kwetsbaar durven opstellen en kiezen voor een strategische herorientatie.

Mijn netwerk telt inmiddels 50 unieke en ervaren professionals op medior en senior niveau, in de leeftijd van 35 tot 65 jaar. Zij zijn ervaren in herstructering, in strategische herorientatie, in sanering, een fusie en management in goede en onzekere tijden. Ze zijn een inhoudelijke partner en gedreven om organisaties in onzekere tijden te helpen met de juiste koers. Hun senioriteit brengt rust, focus en overzicht in teams en minder populaire projecten.

Flexibiliteit, ervaring en senioriteit dat is wat wij u graag bieden, in onzekere tijden en in tijden van groei.
Ik ontmoet u graag persoonlijk, Marie-Jose van Triest.