Posts Tagged ‘normen en waarden’

Dynamiek van normen en waarden

september 28, 2009

Marie-Jose van TriestDeze week veel uiteenlopende en inspirerende gesprekken gevoerd. De rode draad is samen te vatten in normen, waarden en het uitdragen van een visie. Besproken onderwerpen; flexibilisering van het pensioen, imago en ervaring financiele dienstverleners, internationale ambitie kenniseconomie, ontwikkelingen media en mediaconsumptie, MVO, verbindende kracht van vrouwen, ondernemen in uitdagende tijden, veranderend personeelsbeleid.

Inhoudelijke onderwerpen en discussies die zich kenmerken door daadkracht en oplossingsgericht denken met een sterke basis in normen en waarden. Ondanks een serieuze poging enkele jaren geleden vanuit de politiek, is het begrip normen en waarden geruisloos naar de achtergrond verdwenen. Juist in deze tijd van onzekerheid kan waardebeleving vanuit de individu een positieve impuls geven aan leefbaarheid en onze samenleving. Dat hoeft niet direct vanuit een politiek standpunt, juist nu is er ruimte om de betrokkenheid vanuit de samenleving een platform te bieden.

Waar te beginnen? Dat is afhankelijk van positie en invloedsfeer. Dat kan ook klein, binnen eigen leef- en werkomgeving. Niet veroordelend dan wel beoordelend, maar denkend in kansen en mogelijkheden. Met als vertrekpunt de intrinsieke waarde, daar waar passie en betrokkenheid liggen. Elkaar stimuleren in oplossingen, gebruik makend van creativiteit. Durf het een podium te geven. De betrokkenheid binnen onze samenleving is groot, het is onze gezamenlijke toekomst! Durf open te staan voor andersdenkenden, doe iets. 

Wanneer u dit onderschrijft, maar inspiratiebronnen na een periode van zoeken en proberen geen oplossing meer bieden, ben ik uw gesprekspartner. Open communicatie, transparantie, integriteit en authenticiteit, gecombineerd met inhoud en ervaring dat is waar ik samen met mijn netwerk voor sta. Wij bouwen graag samen met u aan een toekomst. Dat begint met een goed gesprek. Marie-Jose van Triest

Maatschappelijk betrokken ondernemen

maart 30, 2009
Gastgezinnen en sponsoren gezocht

Gastgezinnen en sponsoren gezocht

Deze week heb ik het vlammende betoog gehoord van Willem Lageweg over MVO en MBO wat het beste in mensen naar boven brengt, ook in tijden van recessie. De cijfers uit zijn presentatie zijn confronterend;  in 2040 zijn twee aardbollen nodig om in onze behoeften te voorzien. En de ecologische voetafdruk per persoon bedraagt 1,8  ha terwijl we voor 2,2 ha verbruiken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integrale visie op alle aspecten van ondernemerschap en speelt op alle markten. Willem Lageweg draagt op een inspirerende wijze visie, noodzaak en kans van MVO uit. Zie ook www.mvonederland.nl

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is betrokkenheid van het bedrijf bij vraagstukken in de samenleving. Voor mij is MBO een vanzelfsprekendheid en loopt het parallel aan normen & waarden. Dat merk ik ook heel sterk binnen mijn netwerk; kwaliteit van dienstverlening, professionaliteit, bijdragen aan innovatie en communicatie en kennis en ervaring inzetten voor groei en ontwikkeling. Veel interim professionals uit mijn netwerk zetten hun expertise, naast zakelijke opdrachten, ook belangeloos in voor projecten ter verbetering van samenleving en milieu of om kansen te creeren voor kansarmen. Dat is voor hen een vanzelfsprekendheid.

Willem Lageweg sprak tijdens een bijeenkomst bij de Stichting Hulphond in Herpen. Een ideele stichting, waar vol ambitie en enthousiasme wordt gewerkt om  zoveel mogen clienten te kunnen voorzien van een hulphond.  Met een engelengeduld, veel oefenen en grote discipline worden enthousiaste (labrador)pups klaar gestoomd voor een rol als hulphond. Een hulphond biedt vrijheid en vergroot de kwaliteit van leven. De opleiding tot hulphond duurt ruim 2 jaar.  De Stichting Hulphond slaagt er in jaarlijks een substantieel bedrag uit sponsering te genereren, waardoor ze in staat zijn meer honden op te leiden als hulphond. In 2008 zijn 43 succesvolle plaatsingen gerealiseerd, dit jaar is er een wachtlijst van 82 clienten. Om de ambitie verder waar te maken heeft de stichting behoefte aan sponsors; in de vorm van een financiele donatie. Maar er is ook behoefte aan gastgezinnen, die een labrador puppy een jaar lang willen verzorgen, de basis van gehoorzaamheid willen bijbrengen en helpen socialiseren. Kijk voor meer informatie op www.hulphond.nl
Graag zet ik mijn netwerk en weblog in om een bijdrage te leveren aan communicatie voor MVO en Stl. Hulphond. Marie-Jose van Triest