Posts Tagged ‘nieuwjaarsbijeenkomst’

Ondernemen, ondernemers, overleven, durven…

januari 12, 2010

De afgelopen week heeft het zelfstandig ondernemerschap regelmatig de pers gehaald. Vanuit verschillende geledingen is er aandacht gevraagd voor de positie en risico’s van ondernemers. Vorig jaar lag de aandacht vooral op de overlevingsstrijd van het midden en klein bedrijf, door velen betiteld en bejubeld als de motor van onze economie.

Helaas heeft een grote groep ondernemers moeten besluiten hun onderneming te staken of zijn roemloos ten onder gegaan. Hun arbeidsethos bestond en bestaat uit hard werken, afspraken nakomen, investeren, risico’s nemen en dragen en wegblijven van exorbitante uitgaven. Ondernemen in goede tijden is hard werken en nauwelijks tijd hebben te genieten van rendementen. Ondernemen in tijden van laagconjunctuur of crises, is overleven en de zware beslissing nemen de onderneming te continueren maar zonder inkomsten en met oplopende schulden of het doek laten vallen…

Met de start van dit jaar wordt de aandacht gevestigd op de ZZP sector, deze is het afgelopen jaar zwaar getroffen. Ik heb het al eens eerder geschreven; de flexibilisering van de arbeidsmarkt is een groot succes. De daling van de werkeloosheid is minder dan voorspeld. De sanering is voor een groot deel opgevangen door freelancers, interim professionals en zzp’ers. Zij zijn ook ondernemer. In tijden van hoog conjunctuur hebben zij hard gewerkt en mooie bedrijfsresultaten geboekt. En kunnen reserveren voor mindere tijden. De groep die afgelopen jaar is gestart, probeert met alle creativiteit toch omzet te genereren.

De nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel Midden Nederland was goed georganiseerd en kende een historisch hoge opkomst.  Het Beatrix Theater was gevuld met ondernemers op zoek naar contacten en een sprankje geluk voor ondernemen in 2010. Enkelen deelden onomwonden hun ervaringen over het afgelopen jaar, anderen verhulden hun deze diplomatiek, slechts een enkeling was in jubelstemming. De bouwsector heeft nagenoeg alle lopende projecten afgerond en het afgelopen jaar slechts zeer beperkt nieuwe projecten kunnen verwerven. Hun toekomstbeeld en die van de aanverwante sectoren is zorgwekkend voor dit jaar.  Dit beeld wordt in de media bevestigd.

Toch was de sfeer ook gematigd positief. Het kan toch immers niet nog een jaar zijn van saneren, bezuinigen en uitstellen. Ondernemen betekent ook weer vooruit durven zien, durven kiezen, durven investeren, durven ondernemen. Dat doe ik graag met u samen, tot ziens Marie-Jose van Triest