Posts Tagged ‘MVO’

Duurzaamheid, MVO natuurlijk!

september 14, 2009

Marie-Jose van TriestAfgelopen week was 09-09-09 de dag van de duurzaamheid een groot succes. MVO en duurzaamheid twee thema’s volop in belangstelling. Af en toe ervaar ik het als te abstract en gericht op omvangrijke organisaties. Ik zie het als een bewustwordingsproces, probeer het klein en tastbaaar te maken in mijn vorm van dienstverlening en in mijn gezin.

Ik heb al eens eerder geschreven over de maatschappelijke betrokkenheid, onafhankelijkheid en authenticiteit van de professionals uit mijn netwerk. People, planet en profit is een soort van tweede natuur. De huidige tijd (vraaguitval) maakt het ook mogelijk nog bewuster om te gaan met mogelijkheden van inzet en oplossingen een positieve bijdrage te leveren aan duurzaamheid en MVO. 

Een initiatief wat ik voor de zomer genomen heb is het ontwikkelen van kennisworkshops ter bewustwording en inspiratie voor ondernemen in deze tijd. Het uitgewerkte thema daarvoor is een frisse blik op arbeid; vanuit (kunst)historisch, sociologisch en filosofisch perspectief . Zie eerdere blogs.

Op dit moment ontwikkel ik samen met 3 enthousiaste en ondernemende professionals een nieuw initiatief. Een netwerk gericht op talentvolle vrouwen en het opstarten van MVO projecten. Doel is kennis en kunde van vrouwen in te zetten voor ontwikkeling van ondernemende vrouwen in klein- en grootschalige projecten zowel nationaal als internationaal.

Het is buitengewoon inspirerend om vorm en inhoud te geven aan dit initiatief; de kracht en ervaring van vrouwen verbinden om bij te dragen aan wederzijdse ontwikkeling. Het is een vorm waarbij ideologie en economie elkaar versterken. Onze ambities zijn groot en ik vertel er op een later moment graag meer over. 

Ik merk dat mijn kinderen heel erg open staan voor natuur en milieu. Hun waarneming is objectief en scherp en hun bewustzijn voor omgeving en onze aarde is heel vanzelfsprekend.  Afvalscheiding, papier, groen, plastic: natuurlijk. Voorkomen van verspilling van energie, water: natuurlijk. Hoewel lang douchen toch wel heerlijk blijft. Fietsen geen probleem. Afval op straat: een schande. Ik hoop oprecht dat zij met hun kinderen nog mogen genieten van onze natuur zoals wij nu. Een verantwoordelijkheid van ons allemaal.  Marie-Jose van Triest

Maatschappelijk betrokken ondernemen

maart 30, 2009
Gastgezinnen en sponsoren gezocht

Gastgezinnen en sponsoren gezocht

Deze week heb ik het vlammende betoog gehoord van Willem Lageweg over MVO en MBO wat het beste in mensen naar boven brengt, ook in tijden van recessie. De cijfers uit zijn presentatie zijn confronterend;  in 2040 zijn twee aardbollen nodig om in onze behoeften te voorzien. En de ecologische voetafdruk per persoon bedraagt 1,8  ha terwijl we voor 2,2 ha verbruiken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integrale visie op alle aspecten van ondernemerschap en speelt op alle markten. Willem Lageweg draagt op een inspirerende wijze visie, noodzaak en kans van MVO uit. Zie ook www.mvonederland.nl

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is betrokkenheid van het bedrijf bij vraagstukken in de samenleving. Voor mij is MBO een vanzelfsprekendheid en loopt het parallel aan normen & waarden. Dat merk ik ook heel sterk binnen mijn netwerk; kwaliteit van dienstverlening, professionaliteit, bijdragen aan innovatie en communicatie en kennis en ervaring inzetten voor groei en ontwikkeling. Veel interim professionals uit mijn netwerk zetten hun expertise, naast zakelijke opdrachten, ook belangeloos in voor projecten ter verbetering van samenleving en milieu of om kansen te creeren voor kansarmen. Dat is voor hen een vanzelfsprekendheid.

Willem Lageweg sprak tijdens een bijeenkomst bij de Stichting Hulphond in Herpen. Een ideele stichting, waar vol ambitie en enthousiasme wordt gewerkt om  zoveel mogen clienten te kunnen voorzien van een hulphond.  Met een engelengeduld, veel oefenen en grote discipline worden enthousiaste (labrador)pups klaar gestoomd voor een rol als hulphond. Een hulphond biedt vrijheid en vergroot de kwaliteit van leven. De opleiding tot hulphond duurt ruim 2 jaar.  De Stichting Hulphond slaagt er in jaarlijks een substantieel bedrag uit sponsering te genereren, waardoor ze in staat zijn meer honden op te leiden als hulphond. In 2008 zijn 43 succesvolle plaatsingen gerealiseerd, dit jaar is er een wachtlijst van 82 clienten. Om de ambitie verder waar te maken heeft de stichting behoefte aan sponsors; in de vorm van een financiele donatie. Maar er is ook behoefte aan gastgezinnen, die een labrador puppy een jaar lang willen verzorgen, de basis van gehoorzaamheid willen bijbrengen en helpen socialiseren. Kijk voor meer informatie op www.hulphond.nl
Graag zet ik mijn netwerk en weblog in om een bijdrage te leveren aan communicatie voor MVO en Stl. Hulphond. Marie-Jose van Triest