Posts Tagged ‘kennisworkshop’

Duurzaamheid, MVO natuurlijk!

september 14, 2009

Marie-Jose van TriestAfgelopen week was 09-09-09 de dag van de duurzaamheid een groot succes. MVO en duurzaamheid twee thema’s volop in belangstelling. Af en toe ervaar ik het als te abstract en gericht op omvangrijke organisaties. Ik zie het als een bewustwordingsproces, probeer het klein en tastbaaar te maken in mijn vorm van dienstverlening en in mijn gezin.

Ik heb al eens eerder geschreven over de maatschappelijke betrokkenheid, onafhankelijkheid en authenticiteit van de professionals uit mijn netwerk. People, planet en profit is een soort van tweede natuur. De huidige tijd (vraaguitval) maakt het ook mogelijk nog bewuster om te gaan met mogelijkheden van inzet en oplossingen een positieve bijdrage te leveren aan duurzaamheid en MVO. 

Een initiatief wat ik voor de zomer genomen heb is het ontwikkelen van kennisworkshops ter bewustwording en inspiratie voor ondernemen in deze tijd. Het uitgewerkte thema daarvoor is een frisse blik op arbeid; vanuit (kunst)historisch, sociologisch en filosofisch perspectief . Zie eerdere blogs.

Op dit moment ontwikkel ik samen met 3 enthousiaste en ondernemende professionals een nieuw initiatief. Een netwerk gericht op talentvolle vrouwen en het opstarten van MVO projecten. Doel is kennis en kunde van vrouwen in te zetten voor ontwikkeling van ondernemende vrouwen in klein- en grootschalige projecten zowel nationaal als internationaal.

Het is buitengewoon inspirerend om vorm en inhoud te geven aan dit initiatief; de kracht en ervaring van vrouwen verbinden om bij te dragen aan wederzijdse ontwikkeling. Het is een vorm waarbij ideologie en economie elkaar versterken. Onze ambities zijn groot en ik vertel er op een later moment graag meer over. 

Ik merk dat mijn kinderen heel erg open staan voor natuur en milieu. Hun waarneming is objectief en scherp en hun bewustzijn voor omgeving en onze aarde is heel vanzelfsprekend.  Afvalscheiding, papier, groen, plastic: natuurlijk. Voorkomen van verspilling van energie, water: natuurlijk. Hoewel lang douchen toch wel heerlijk blijft. Fietsen geen probleem. Afval op straat: een schande. Ik hoop oprecht dat zij met hun kinderen nog mogen genieten van onze natuur zoals wij nu. Een verantwoordelijkheid van ons allemaal.  Marie-Jose van Triest

Jobhoppen of een nomadische loopbaan.

juli 21, 2008

Het fenomeen jobhoppen duikt af en toe weer op in de media. Er wordt ook wel gesproken van een nomadische loopbaan. Het is voor een werkgever bijzonder frustrerend wanneer de uitstekende nieuwe manager/medewerker in korte tijd het bedrijf al weer verlaat. Veel werkgevers/managers zullen deze ervaring herkennen. De oplossing wordt vaak gezocht bij HR. Het onderwerp houdt mij ook bezig, omdat ik geloof dat onze samenleving verandert. Traditionele vormen vervagen. (Meer) ervaren medewerkers zijn op zoek naar inhoudelijke verdieping en verrijking van zowel hun omgeving als zichzelf. Freelancen en het inhuren van freelancers is de oplossing om kennis en kunde wederzijds te ontwikkelen.

 

In deze problematiek breng ik graag het volgende boek onder de aandacht: Hamaker, Hendrik Gerard (1936): ‘De kunst van zinvol werken: een toekomstvisie op onze arbeid’/ Geert Hamaker. Zijn toekomstvisie dateert uit 1998. Hij schetst de huidige veranderingen in onze maatschappij. Hij beschrijft helder de ontwikkelingen in arbeid en arbeidsbeleving. De structurele vormgeving van ‘een baan’ naar een ‘loopbaan’ verdwijnt in zijn visie. De arbeidsmarkt wordt een ‘nomadische’ markt en de werknemer wordt ‘werkondernemer’. De baan verandert in een ‘portfolio bestaan’.

 

Voor de industriële revolutie hadden mensen geen werk, ze deden werk. Banen bestonden niet. Er werd beweerd dat banen onnatuurlijk en zelfs onmenselijk waren. In de huidige tijd is het hebben van een baan de norm. Door massaproductie en grootschalige organisaties zijn veel banen verdwenen. Traditionele organisaties kennen veelal nog gestructureerde baanladders. Hedendaagse ondernemingen zijn vaak kleiner van omvang, zijn flexibel zonder duidelijke banen en vaak succesvol.

Hamaker refereert in zijn boek vaak aan William Bridges, die erop wijst dat banen verstarrend werken doordat ze verantwoordelijkheid en flexibiliteit belemmeren. Zijn redenen: *banen zijn statische werkterreinen in een dynamische omgeving, * banen zijn beperkt tot een bepaald verantwoordelijkheidsdomein.

 

Ik wil zeker geen negatieve associatie oproepen bij de traditionele vorm van banen. Het is wel goed te onderkennen dat onze samenleving verandert. Ook wanneer een personeelsformatie op orde is en er tevredenheid heerst over het functioneren is het goed met enige regelmaat kennis te verrijken en een frisse blik van buiten binnen te laten. Dat kan bijvoorbeeld door gedurende korte of lange tijd te werken in tandem, of schaduwmanagement. Maar denk ook eens aan een kennisworkshop, literatuuronderzoek of het opstellen van een beleidsplan. De freelancers uit mijn netwerk dragen graag bij aan inhoudelijk ontwikkeling van organisaties en teams.

 

In volgende artikelen schrijf ik graag verder over de nomadische loopbaan.

Marie-Jose van Triest