Posts Tagged ‘jobhoppen’

Vakantie

augustus 9, 2008

Vakantiedagen, hoeveel heb je er, wat kun je extra opbouwen of bijkopen. Hoe vallen de feestdagen komend jaar?

Kortom: wat is je maximaal haalbare vrije tijd?

Voor freelancers en hun opdrachtgevers is dit geen issue. Freelancers zijn autonoom in de belissing over hun tijd. Zou deze vorm van vrijheid soms ook een reden kunnen zijn dat er steeds meer freelancers komen?

Waarom is vrije tijd zo belangrijk en wat is er zo leuk aan vrije tijd en vakantie? Er zijn genoeg mensen die het hebben van veel vrije tijd helemaal niet als leuk ervaren. Toch is vrije tijd altijd belangrijk geweest. Of gaat het juist om het evenwicht tussen werken en vrije tijd? Het evenwicht tussen uitdaging, presteren, voldoening en aan de andere kant het beschouwen, afstand nemen, luieren, nieuwe dingen ontdekken?

En is dat evenwicht ook te bereiken in je manier van leven? Dus niet de gebruikelijke 46 weken werken per jaar en 6 weken vrij. Maar het hele jaar een gunstiger mix van werken en vrije tijd.
De locatie waar we gevestigd zijn, biedt daar voor ons ook alle gelegenheid toe (zie foto).

Maar mijn dochters van 5 en 8 jaar zijn nog niet zo beschouwend. Zij willen gewoon met papa en mama op vakantie. Dus we gaan. En op 29 augustus zijn we weer terug!

Jobhoppen of een nomadische loopbaan.

juli 21, 2008

Het fenomeen jobhoppen duikt af en toe weer op in de media. Er wordt ook wel gesproken van een nomadische loopbaan. Het is voor een werkgever bijzonder frustrerend wanneer de uitstekende nieuwe manager/medewerker in korte tijd het bedrijf al weer verlaat. Veel werkgevers/managers zullen deze ervaring herkennen. De oplossing wordt vaak gezocht bij HR. Het onderwerp houdt mij ook bezig, omdat ik geloof dat onze samenleving verandert. Traditionele vormen vervagen. (Meer) ervaren medewerkers zijn op zoek naar inhoudelijke verdieping en verrijking van zowel hun omgeving als zichzelf. Freelancen en het inhuren van freelancers is de oplossing om kennis en kunde wederzijds te ontwikkelen.

 

In deze problematiek breng ik graag het volgende boek onder de aandacht: Hamaker, Hendrik Gerard (1936): ‘De kunst van zinvol werken: een toekomstvisie op onze arbeid’/ Geert Hamaker. Zijn toekomstvisie dateert uit 1998. Hij schetst de huidige veranderingen in onze maatschappij. Hij beschrijft helder de ontwikkelingen in arbeid en arbeidsbeleving. De structurele vormgeving van ‘een baan’ naar een ‘loopbaan’ verdwijnt in zijn visie. De arbeidsmarkt wordt een ‘nomadische’ markt en de werknemer wordt ‘werkondernemer’. De baan verandert in een ‘portfolio bestaan’.

 

Voor de industriële revolutie hadden mensen geen werk, ze deden werk. Banen bestonden niet. Er werd beweerd dat banen onnatuurlijk en zelfs onmenselijk waren. In de huidige tijd is het hebben van een baan de norm. Door massaproductie en grootschalige organisaties zijn veel banen verdwenen. Traditionele organisaties kennen veelal nog gestructureerde baanladders. Hedendaagse ondernemingen zijn vaak kleiner van omvang, zijn flexibel zonder duidelijke banen en vaak succesvol.

Hamaker refereert in zijn boek vaak aan William Bridges, die erop wijst dat banen verstarrend werken doordat ze verantwoordelijkheid en flexibiliteit belemmeren. Zijn redenen: *banen zijn statische werkterreinen in een dynamische omgeving, * banen zijn beperkt tot een bepaald verantwoordelijkheidsdomein.

 

Ik wil zeker geen negatieve associatie oproepen bij de traditionele vorm van banen. Het is wel goed te onderkennen dat onze samenleving verandert. Ook wanneer een personeelsformatie op orde is en er tevredenheid heerst over het functioneren is het goed met enige regelmaat kennis te verrijken en een frisse blik van buiten binnen te laten. Dat kan bijvoorbeeld door gedurende korte of lange tijd te werken in tandem, of schaduwmanagement. Maar denk ook eens aan een kennisworkshop, literatuuronderzoek of het opstellen van een beleidsplan. De freelancers uit mijn netwerk dragen graag bij aan inhoudelijk ontwikkeling van organisaties en teams.

 

In volgende artikelen schrijf ik graag verder over de nomadische loopbaan.

Marie-Jose van Triest