Posts Tagged ‘intrinsieke normen en waarden’

Filantropie, hebzucht en waarden

oktober 12, 2009

Marie-Jose van TriestDe opschudding over de Hedwigepolder, gevolgd door een sympathieke actie van duikers voor de Oosterscheldekreeft. De Nobelprijs voor de Vrede naar Barack Obama, voor zijn inzet en rol als bruggenbouwer. De mogelijke samenwerking tussen FNV en PVV.  Het onzekere voortbestaan van de commerciele DSB Bank. Gevarieerde onderwerpen voor een felle discussie.

Heeft u ook het interview in De Volkskrant met Justin Rockefeller gelezen? Inderdaad van die puissant rijke familie. Over zijn generatie filantropen en hun combinatie als zakenman en weldoener. Hij stelt dat hebzucht nodig is voor de vooruitgang van de mensheid. En dat de  financiele sector een sterke rol zou moeten spelen in de bestrijding van honger, armoede en milieuvervuiling. Hij ziet maatschappelijk ondernemen als vanzelfsprekendheid. En is ervan overtuigd dat huidige normen en waarden van het financiele systeem moeten veranderen. 

Ondernemen met een duidelijke economische doelstelling, namelijk rendement genereren. Gebaseerd op intrinsieke normen en waarden, vanuit overtuiging. Duurzaam ondernemen ter bevordering van onze samenleving. Daar herken ik me in. Een rol als filantroop met ruime financiele mogelijkheden op korte termijn, ligt niet in de lijn der verwachting. Ik wil wat toevoegen en een bijdrage leveren op basis van kwaliteit, resultaat en betrokkenheid.

Geen snelle handel, geen volumedoelstelling. Een economische doelstelling, gebaseerd op inhoud en toegevoegde waarde. Ik kies samen met de professionals uit mijn netwerk voor de weg die bij ons past. De weg van willen en helpen, oplossen, ontwikkelen, bouwen, realiseren. Persoonlijke inzet voor groei en ontwikkeling van mens en organisatie en samen de wereld een beetje beter, mooier maken. Dromen van idealen, denken in oplossingen, werken aan kwaliteit en daadwerkelijk resultaat
Dat past bij mij en mijn netwerk. En bij u? Marie-Jose van Triest.