Posts Tagged ‘geheim van Sint’

Klimaatconferentie, mijn bijdrage aan onze aarde.

december 14, 2009

Het dilemma: is de aarde nog te redden? Afgelopen jaar heb ik een wetenschapper gesproken die hier niet meer in geloofde. Met grote teleurstelling vertelde hij over de gevolgen van onze consumptiemaatschappij, de nieuwe ijstijd en de in hoog tempo toenemende oppervlakte woestijn.

Toch probeer ik mijn verantwoordelijkheid te nemen: een goed geisoleerd huis, HR ketel, wassen op lage temperatuur, verwarming op 19 graden, gezond en gevarieerd eten, seizoensproducten, niet onnodig licht laten branden, ventileren, kinderen op de fiets naar school, etc. En we zorgen dat onze kinderen zich bewust zijn wat onze verantwoordelijkheid is voor de aarde. Ze zuigen de informatie op als een spons, denken over zaken na en filosoferen over onze toekomst. Dat kan confronterend zijn. In elk geval is de bewustwording voor hen heel vanzelfsprekend. Daar begint het …

Mijn netwerk bestaat uit unieke persoonlijkheden, vandaaruit heb ik het genoegen dat bijzondere mensen mijn pad kruisen. Zo ga ik binnenkort een wetenschapper ontmoeten die enkele jaren intensief gezocht heeft naar een kansrijk alternatief voor het huidige massale gebruik van fossiele brandstoffen. Zijn gedrevenheid, focus en overtuiging heeft hem gebracht tot het gebruik van NH3 (ammonia) als alternatief voor de huidige motorbrandstoffen.

Ik kan zijn technische bevindingen niet beoordelen op haalbaarheid op macroniveau, zijn expertise ligt ook niet direct in mijn werkveld.  Zijn verhaal, motivatie en gedrevenheid zijn zo overtuigend, dat ik graag mijn tijd en netwerk inzet om een bijdrage te leveren aan een mogelijke oplossing ten gunste van het klimaat. Mijn kracht ligt in het zoeken en verbinden van kansrijke contacten. Geen traject van korte termijn winst, maar lange termijn investeren in kleine stappen met grote toegevoegde waarde. Ik zal er in de toekomst over schrijven hoe dit proces zijn weg zal gaan vinden. Suggesties voor contacten zijn welkom.

Vind het via deze weg ook leuk te vermelden dat op 5 december jl. De Volkskrant mijn brief Het Geheim van Sint heeft geplaatst. Het was bij ons weer een geslaagde pakjesavond. Marie-Jose van Triest