Posts Tagged ‘authenticiteit’

Succesvol leiderschap

november 16, 2010

Succesvol leiderschap een onderwerp wat velen boeit. Wat iemand een succesvol leider maakt of wie een voorbeeld van een succesvol leider is, verschilt van persoon tot persoon. Ten dele ingegeven door ervaring of projectie, of juist behoefte…

Sinds kort is er een nieuwe serie gestart bij de NTR: Leiders gezocht. Een programma waarin Jeroen Smit op zoek gaat naar de essentie van succesvol leiderschap in de eenentwintigste eeuw. Korte interviews die de kracht van persoonlijkheid en authenticiteit laten zien. Uitzending is op zondagvond NL 2. Op  http://educatie.ntr.nl/leidersgezocht/ zijn de interviews integraal te bekijken, een buitenkans om bekende leiders iets beter te leren kennen. En wellicht toekomstige en talentvolle nieuwe leiders te herkennen.

Een boeiend onderwerp om eens nader over van gedachten te wisselen. Marie-Jose van Triest 06-463 842 23

Transformationeel leiderschap…

maart 9, 2009

20080626-img_6267-edit_1Wat is de rol van de manager in deze onzekere tijd, wat is uw rol?
De transformationele leider,  inspirerend, beschikt over zelfvertrouwen en vertrouwen in team en organisatie, draagt een enthousiasmerende visie uit, is betrokken, staat voor open communicatie, is kritisch, pro-actief, weet medewerkers te motiveren en mee te krijgen in een veranderende omgeving.
De sturende leider, beschikt over zelfvertrouwen, neemt het initiatief, geeft gericht opdrachten, communiceert beslissingen.

De huidige tijd vraagt om situationeel leiderschap. Een belangrijk aandachtspunt hierin is authenticiteit. Het gevoel van onzekerheid en onbehagen groeit snel in een omgeving waarin inhoud van de boodschap en de wijze van communiceren geen geheel zijn. Dat vergt oefening, zelfvertrouwen, flexibiliteit en empathie. Daarnaast zijn ervaring en senioriteit belangrijke aspecten. Waar haalt u de energie en durf vandaan? Waar vindt u uw inspiratie? Congressen, seminars, workshops, er zijn vele organisaties die zich op dit moment aanbieden en richten op de zoekende manager. Vaak ligt de oplossing dichtbij.

De roerige economische situatie, veroorzaakt snel wisselende omstandigheden. Uw team, uw medewerkers kunnen u helpen en inspireren, samen kunt u bergen verzetten. Mijn  netwerk van interimprofessionals kan u daarbij ondersteunen. Ervaren professionals, echte mensen, die werken vanuit inhoud en kwaliteit aan resultaat. Integer, hard werkend en onafhankelijk. Natuurlijk prijs ik hierbij mijn netwerk aan en richt ik me ook op zoekende managers. Het verschil is het karakter van mijn netwerk. We willen ons graag inzetten voor organisaties waar inhoud, kwaliteit en integriteit belangrijk zijn. Waar mensen het verschil mogen maken en mogen bijdragen aan commitment en het concept voor uw succes.
Marie-Jose van Triest.

Diversiteit binnen HRM en P&O

februari 9, 2009

marie-jose-van-triest-3aDat mensen het verschil maken, heb ik deze weken weer bevestigd gekregen. Het accent in persoonlijke ontmoetingen lag sterk op P&O en HRM, waarschijnlijk niet geheel toevallig. Interimprofessionals met een focus op HRM en P&O typeren zich veelal door een bescheiden karakter en een inhoudelijk gedreven ambitie. Dienstverlening, interpersoonlijke contacten, methodieken, visie, luisteren, resultaat, behoud en ontwikkeling van talent, staan centraal tijdens deze kennismakingen. Ik schets graag de verschillende karakter en hun visie.

De coach gericht op bewustwording, waarmee duidelijk wordt waarom gekozen is voor een bepaald vakgebied en branche. Deze coach slaagt er in interne onrust en onvrede om te buigen naar plezier en motivatie in werk. Heeft daarnaast succesvol trainingsprogramma’s opgezet en geimplementeerd voor young professionals. Gelooft in de kracht en potentie van talent passend bij de organisatie en cultuur.

De coach gericht op persoonlijke leiderschap. Kiest voor het benutten van de kracht van authenticiteit en werkt vanuit het zelfherstellend vermogen. Denken, voelen en handelen zijn een. Door intensief samen te werken, te inspireren, te ondersteunen en te confronteren, geeft ze professionals, managers en directeuren weer regie over werksituatie en leven. Deze frisse wind maakt het mogelijk te groeien en actief invulling te geven aan ambitie.

De P&O adviseur met (internationale) ervaring in diverse sectoren. Een kameleon, zelfstandig, creatief en direct. Een snelle denker, beschikt over veel vaardigheden en diepgang. Denkt in oplossingen en mogelijkheden. Heeft de gave en ervaring HR teams te coachen op een natuurlijke wijze. Haar positieve en spontane persoonlijkheid zijn hierin een belangrijke factor tot succes.

De projectmanager met een arbeidsverleden in de uitzendbranche. Benut haar ervaring en talent voor het organiseren en optimaliseren van externe inhuur met name voor technische en productiebedrijven. Brengt snel processen in kaart, weet efficiency te vergroten, kent de marges binnen tarief- en contractstructuur, weet balans te vinden in keuze intern en externe inhuur. Denkt in efficiency en commercie, rekent af met luiheid.

De Interim manager die gelooft in de kracht van Lean Thinking ook binnen HRM. “Leanmanagement is het door Toyota ontwikkelde (productie)-systeem waarin door het hele systeem optimale stroomlijning wordt nagestreefd middels volledige verwijdering van Muda (verspilling) en is erop gericht kwaliteit in te bouwen in het productieproces terwijl wordt vastgehouden aan het principe van kostenreductie. Het omvat alle bijbehorende technologie die benodigd is om deze doelstelling te verwezenlijken. ” Aldus Taichii Ohno. In Leanorganisaties is HR vervlochten met operatiemanagement en op die manier betrokken bij de dagelijkse ontwikkelingen van teamleden op de werkvloer.  In deze organisaties is HR het werk van iedere leidinggevende. De rol van HR zelf daarbij is om partner te zijn met de operatie en deze gelijktijdig te faciliteren.

Organisatie ondersteunende processen gefaciliteerd door HR zijn o.a.: 1)Commitment en instrumenten ten behoeve van stabiele werkgelegenheid, 2) eerlijk en consistent HR beleid en toepassing, 3) rustige gestage promotie en beloning voor teamwerk, 4) beleid ontwikkeling. In een leanorganisatie zij het de mensen die de sleutel vormen tot succes. Het gaat vooral om de ontwikkeling van een organisatiecultuur (leancultuur). Een productiesysteem (goederen, diensten), waarin afwijkingen en problemen snel helder, duidelijk worden en een HR systeem dat medewerker in staat stelt om deze problemen te willen en kunnen identificeren en ze op te lossen. Daarvoor zijn teamspelers nodig. Die getraind en competent genoeg zijn, die vertrouwen op hun leiding, zich veilig voelen en gemotiveerd zijn problemen op te lossen. In een leanorganisatie staat ‘wederzijds vertrouwen’ centraal. Het leren van fouten is onderdeel van het proces. Teamleden worden ondersteund om zich te kunnen ontwikkelen door systemen en door ‘learning by doing’, waarbij kennis en vaardigheden worden overgebracht door mentoren. Er is dagelijks contact tussen ‘leerling’ en coach.
Bent u geinteresseerd in Lean Thninking, dan verwijs ik u graag naar het boek ” Toyota Culture: The Heart and Soul of the Toyota Way” door Jeffrey K. Liker e.a. waaruit bovenstaande bewerking afkomstig is. En uiteraard is deze interimmanager graag bereid u nader te informeren over de mogelijkheden van Lean in uw organisatie.

De essentie van deze vijf verschillende professionals is hun gedrevenheid, persoonlijkheid en resultaatgerichte aanpak. Zij geloven in de kracht van het unieke individu, het zelfbewustzijn en de wil/bereidheid tot ontwikkeling en verbetermogelijkheden. Ze  hebben daar een passende combinatie van theorie en praktijk in opgebouwd die aansluit bij hun persoonlijkheid. Met passie en enthousiasme helpen ze u en uw team in uw proces, passend bij uw persoonlijkheid en uw organisatie. Het verschil en werken aan een duidelijk doel, uw doel, maakt onze samenwerking zo boeiend.  Marie-Jose van Triest