Archive for the ‘Ontwikkelingen arbeidsmarkt’ Category

Tussenstand Q1

februari 15, 2010

De start van het nieuwe jaar, geeft een indruk van beweging en herstel. Er is vraag, er is ambitie, er worden initiatieven genomen. Deze ervaring geeft vertrouwen en positieve energie. Hoewel nog met enig voorbehoud, durven ondernemers en organsiaties weer te denken in kansen in plaats van een focus op bedreigingen.

Natuurlijk blijft het zoeken naar balans in besluitvorming. Een lange periode van onzekerheid, negativiteit en in veel gevallen stagnatie in omzet of zelfs verlies, bracht focus op besparen en verbeteren efficiency met direct resultaat vanuit noodzaak. De focus kon in veel gevallen niet gelegd worden op kansen en besparingen op lange termijn.

Wat ik ervaar is een vorm van ‘acceptatie’ voor dit moment, maar gelijkertijd ook de ambitie weer een stap voorwaarts te kunnen zetten. Organisaties bereiden zich voor om snel te kunnen opschalen in nieuwe activiteiten. Er is de wil te geloven in economisch herstel, soms vanuit opportunisme, maar het draagt zeker bij aan het algemene sentiment.

Ik krijg het ook terug uit mijn netwerk. Het zijn niet alleen de bestaande relaties met een bekende vraag, maar juist ook nieuwe opdrachtgevers met een concrete vraag of wens tot ontwikkeling. Alles nog in beperkte omvang, maar het is een begin.

Ondertussen blijft het winter. Schaatsen, sleetje rijden, iglo bouwen, sneeuwballengevecht, we hebben het allemaal gedaan. Toch ben ik blij ’s ochtends weer vogels te horen fluiten, dat de hazen in het veld weer vechten om de juiste partij, op de Linge woerden te zien die eenden ‘het hof maken’ en het futenpaar weer is gearriveerd voor het bouwen van hun nest. Hoewel het nog even duurt, kijk ik uit naar de lente en haar symboliek.
Marie-Jose van Triest

Arbeidsmarktcommunicatie zonder vacatures

september 20, 2009

20080626-IMG_6261-Edit‘De huidige tijd vraagt om vastberadenheid en bereidheid tot verandering‘ is waar Koningin Beatrix haar troonrede mee begon. Banencrisis… is wat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ons vorige week heeft voorspeld. Het ministerie SZW laat weten dat ons geen gemakkelijk jaren wachten. Maar pleit voor versterking van de arbeidsmarkt, door flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Het kabinet wil voorkomen dat als de economie weer aantrekt zij snel weer vastloopt door een gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten en het functioneren van de arbeidsmarkt. Het kabinet beschouwt nieuwe bedrijvigheid door een groeiend aantal zelfstandigen, waaronder veel zzp’ers, als een bron van nieuwe werkgelegenheid en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Veel ondernemers en organisaties hebben hun personeelsbeleid al ingericht door te werken met een dynamische flexibele schil. Voor de groeiende groep interim professionals die bewust voor het zelfstandige bestaan heeft gekozen, voelt de focus van het kabinet als waardering en erkenning.

Hoe kun je je als werkgever in deze tijd toch positief profileren? Arbeidsmarktcommunicatie anno nu vraagt creativiteit. Graag attendeer ik u op www.werkenbijmerken.nl een nieuw initiatief van succesvolle ondernemer Bjorn Veenstra uit Utrecht.  Het biedt werkgevers de mogelijkheid om eerder in het oriëntatieproces van de kandidaat aansluiting te zoeken op waardeniveau en bedrijfscultuur. Hetzelfde geldt voor de kandidaat, op zoek naar mogelijkheden om zichzelf te kunnen profileren. 

Dit initiatief juich ik van harte toe, juist ook in deze tijd. Het biedt een andere kijk op de arbeidsmarkt. Niet primair gericht op volume vacatures en cv’s, maar op waarden, cultuur, ambities, wijze van samenwerken. Eerst de mens dan de vacature. 

Eerst de interim professional leren kennen, dan samen orienteren naar mogelijke branches en organisaties waar hij of zij van toegevoegde waarde kan zijn. Dat is de manier waarop ik werk. Marie-Jose van Triest.

Horizontale mobiliteit

juli 6, 2009

Marie-Jose van Triest Het juni nummer van Utrecht Business, bevat een aantal interessante artikelen; het succes van duurzaam ondernemen door Triodos Bank, de noodzaak van duurzaam ondernemen volgens 3 Utrechtse prominenten (Provincie Utrecht, BAM, Bovag), het positivisme van Henk Keilman, het idealisme van Great Place to Work en de kansen van de oudere werknemers volgens TNO. Onderwerpen met een actueel en sociaal betrokken karakter.

Het artikel van Rob Grundemann spreekt me zeer aan. Hij stelt dat er veel te winnen is door horizontale mobiliteit. Daar kan ik me helemaal in vinden. Hij stelt dat we in ons land een te eenzijdige focus hebben op verticale mobiliteit; carriere maken en hogerop komen is min of meer de norm. Horizontale mobiliteit stimuleert en daagt uit nieuwe dingen te leren. Grundemann spitst het met name toe op de kansen hiervan voor oudere werknemers.

Ik geloof in horizontale mobiliteit als basis, waarbij wordt gekeken naar persoonlijkheid en potentieel van werknemers ongeacht leeftijd. Mobiliteit is een belangrijke pijler in mijn businessconcept; veelzijdigheid en sterke persoonlijkheden. Keuzes kunnen en durven maken, een nieuwe koers varen, ontdekken, ontwikkelen en ervaren. Managers, ondernemers, medewerkers worden vaak gedomineerd door conditionering en de waan van de dag.

De interim professionals uit mijn netwerk zoeken variatie, ontwikkelingsamenwerking en willen bouwen. De gekozen ondernemersvorm biedt vrijheid en onafhankelijkheid. De kracht van het samenwerken in een team van zowel werknemers als interim professionals biedt alle betrokkenen ontwikkeling, nieuwe inzichtenstimulans voor verbetering, focus en werkplezier. Kansen, juist ook in deze tijd. De inzet van een interim professional kan zowel fulltime als parttime. Het begint bij de analyse van mogelijkheden van bestaande werknemers, gevolgd door een wederzijdse ontdekkingstocht. Ik inventariseer graag onze mogelijkheden. Marie-Jose van Triest.

Het ‘nieuwe’ werken

juni 29, 2009

20080626-IMG_6295-Edit_1‘Het nieuwe werken’ kent een aantal terugkerende elementen; geen traditionele werktijden van 9 tot 5, vertrouwen, werkgever is outputgericht, werknemer is empowered, aandacht voor waarden. De grens tussen werk en prive vervaagt in het nieuwe werken. In De Volkskrant van dit weekend stond een interessant artikel over dit thema met als titel ‘het kantoor is overal’ met Microsoft en Samas als voorbeelden.

In de ruim 15 jaar ervaring als manager en directeur heb ik op een organische wijze  het nieuwe werken geintroduceerd en gepromoot. Ik geloof in toegevoegde waarde en het samenspel hierin van werkgever en werknemer, danwel opdrachtgever en interim professional. Essentieel in het nieuwe werken is de keuze voor de juiste mensen en hun talenten. Voor mij begint dat bij passie voor het onderwerp en commitment, motivatie voor organisatie en product of dienstverlening. De vorm is minder relevant; een kortlopend project of een langdurig dienstverband. Het nieuwe werken is mogelijk door goed en flexibel management.

Ik zie ‘het nieuwe werken’ als logische reactie op de industrialisatie en conditionering in de traditionele arbeidsvorm. De kunst zit in het herkennen van talent, in zelfvertrouwen en het managen hiervan. Het is een foute veronderstelling dat alle medewerkers behoefte hebben aan vrijheid en ondernemerschap. Er is ook behoefte aan structuur, duidelijkheid en kaders. Het gaat juist om de kunst van het managen van individuen, hun talent, ontwikkelingsbehoefte en potentieel; de balans tussen excellentie en middelmatigheid

Keuzes durven maken, durven innoveren, kiezen voor het andere, kansen durven zien, overleven in het nu, focus op de toekomst, kortom ondernemen. Ik voorzie en geloof in een organisatievorm met een vaste basisformatie en een flexibele schil. De verhouding hierin is afhankelijk van aard dienstverlening en productie. De basisformatie vormt het fundament. Innovatie, groei, piekbelasting en projecten wordt gerealiseerd in samenwerking met interim professionals. Zij brengen kennis, ervaring en persoonlijkheid in ten dienste van groei en ontwikkeling opdrachtgever en haar medewerkers. Op deze wijze wordt maximaal gebruik gemaakt van capaciteit en ontwikkelpotentieel.

Tijd voor een persoonlijk gesprek, ik ontmoet u graag. Marie-Jose van Triest

Interactieve kennisworkshop

juni 22, 2009

Marie-Jose van TriestC voor Succes is inmiddels uitgegroeid tot een kennisnetwerk van ruim 90 veelzijdige unieke interim professionals. Tijdens persoonlijke contacten en intakes groeide het idee een creatieve vorm  te zoeken om expertise uit mijn netwerk aan te bieden. Vrijwel iedereen is bekend met de traditionele en succesvolle vorm van inhuur externen op uurbasis voor projecten, interim management en capaciteit. 

De voorspellingen van het CPB dat eind 2010 9,5% van de beroepsbevolking werkeloos zal zijn,  lijken steeds meer werkelijkheid te worden. Een ongekend hoog percentage, met bijna niet te bevatten consequenties. Voor veel ondernemers en organisaties ligt de focus nu op overleven. De inzet van freelancers geniet grote voorkeur, echter gezien de huidige economische ontwikkelingen op dit moment voor veel bedrijven niet haalbaar.

De dagelijkse hectiek, negatieve berichtgeving en consequenties van kostenbesparing, vergen flexibiliteit en doorzettingsvermogen van ondernemers en managers. De expertise in het netwerk van C voor Succes is omvangrijk en veelzijdig. De interim professionals willen graag helpen, ondersteunen en inspireren. We geloven in kwaliteit en maatwerk. Daarom bieden we de mogelijkheid voor interactieve kennisworkshops, in te zetten voor teambuilding, coaching en training.

Ons eerste initiatief rondom het thema arbeid is positief ontvangen, met de vraag dit bij organisaties intern te organiseren. Gericht op hun branche, hun omstandigheid en met een duidelijke interne opdracht. Een interactieve kennisworkshop is de vorm, de inhoud komt tot stand in samenwerking met opdrachtgever. De kracht van de interim professional is de unieke persoonlijkheid, de ervaring, kan putten uit vele praktijkvoorbeelden en zich verplaatsen in de dagelijkse problematiek van de deelnemers. Door interactie, cases en oefeningen wordt gewerkt aan bewustwording en focus.  Verdieping en kennis vloeien voort uit de historische analyse van uw branche of dienstverlening.

Een betaalbare vorm van ontwikkeling en teambuilding. Ik ben benieuwd naar uw wensen, Marie-Jose van Triest.

Uniek

juni 3, 2009

Uniek kaartMijn kantoor en woning zijn gevestigd op een unieke locatie in Nederland, de combinatie met mijn netwerk van unieke persoonlijkheden waren ingredienten voor een leuke kaart. De voorzijde is te zien bij dit artikel. Ik kan natuurlijk ook schrijven over de metafoor van ontluikende bloesem, gevolgd door vruchten mogen plukken. Voor mij is het kernbegrip uniek, daar geloof ik in.

Ik heb vorige week al verteld over de workshop met als thema arbeid, die plaats zal vinden op 25 juni a.s.  Dank voor de positieve reacties op dit initiatief. Het is ontstaan uit enthousiasme en betrokkenheid met het thema. Anne-Mieke is projectmanager, kunsthistorica, marketeer en denker. Petra is interim-manager, coach voor management, mensen en ICT . Professionals die geloven in kwaliteit, duidelijkheid, resultaat en efficiency. Al filosoferend over het thema arbeid, ontstond het idee om arbeid in een breder perspectief te plaatsen.

In de voorbereidende bijeenkomsten hebben we elkaar geinspireerd in de combinatie van de geschiedenis van arbeid met kunst en filosofie. Het was voor ons alledrie een eye opener, om te ervaren hoe arbeid zich in de tijd heeft ontwikkeld. De beeldende kunst maakt stromingen zichtbaar en draagt bij aan de bewustwording van een terugkerend proces. Het verzamelde materiaal en literatuurstudie zijn door het enthousiasme omvangrijk en biedt mogelijkheid tot nadere verdieping.

Voor de bijeenkomst van 25 juni is gekozen voor een duidelijke tijdslijn en historisch perspectief. Een eerste kennismaking, overzichtelijk, beknopt, gevolgd door een interactief programma om te inspireren. Biedt de geschiedenis ons een oplossing? Wat kunnen we toepassen in onze huidige economie? Waar ligt de focus? Kwaliteit, efficiency en resultaat.

Met deze middag bieden we managers verdieping en bewustwording. Even afstand nemen van de waan van de dag. Door andere invalshoeken en onderling klankborden het moment ervaren en kansen zien voor morgen. U bent van harte welkom.  Marie-Jose van Triest (Mijn blog is deze week iets later. Ik heb even genoten van een paar dagen aan de Zeeuwse kust).

Een frisse blik op arbeid.

mei 25, 2009

Marie-Jose van Triest Waar haal je als manager je inspiratie vandaan?  Waar vind je creatieve invalshoeken? In een tijd waarin negatieve berichtgeving de energiebalans ernstig kan verstoren. Onzekerheid, wel of niet werken aan zichtbaarheid, hoe en waar sturen op resultaat cijfers voor Q2? Ook mijn netwerk ondervindt de uitdaging van de huidige economie. Ik heb me laten inspireren door de kennis uit mijn netwerk op het onderwerp arbeid.

Samen met twee interim professionals heb ik een interactieve workshop ontwikkeld over het onderwerp arbeid. Het is ontstaan vanuit de gedachte een inhoudelijke impuls te kunnen geven aan het negatieve sentiment van dit moment. Niet in de vorm van een workshop “hoe word ik gelukkig”, dat kunnen anderen veel beter. We hebben arbeid in een breder perspectief geplaatst.

Vanuit historisch perspectief hebben we gekeken naar hoe ons idee over arbeid zich door de tijd heen heeft ontwikkeld. Vanuit filosofisch en sociologisch perspectief hebben we gekeken welke rol arbeid in ons leven en onze maatschappij speelt. Aan de hand van een flink aantal kunstwerken kunnen we door de tijd heen laten zien hoe arbeid en de ideeen daarover veranderden.

Deze andere en frisse blik op arbeid wordt gevolgd door discussie, interactie en intervisie. Wat kunnen we leren van de geschiedenis? Welke ontwikkelingen zien we en zijn deze van invloed op de huidige tijd? Wat is onze basis? Hoe komen we weer terug bij de basis? Tijdens onze voorbereidingen groeide het enthousiasme en hebben we ons laten inspireren door onze veelzijdigheid en complementaire kennis en ervaring. Dat willen we u graag met u delen in de vorm van een interactieve workshop op 25 juni a.s.  Een frisse blik en persoonlijke verdieping op het gebied van arbeid o.a.: de Grieken, het geloof, de middeleeuwen, de reformatie, de wetenschap, de industrialisatie, kunststromingen, ons mensbeeld, arbeid in de 20e eeuw, de moderne werknemer.

Een unieke gelegenheid voor betrokken managers, zich bewust van hun rol en invloed op de organisatie en op zoek naar inspiratie en verdieping. Ik ontvang u graag op 25 juni a.s., Marie-Jose van Triest.

Historisch moment en unieke man.

januari 26, 2009

20080626-img_6245-edit_1Deze week mijn blog starten, zonder terug te blikken op de historische gebeurtenis in Amerika, zou vreemd zijn. Natuurlijk heb ik ook 20 janauari, even voor 6 uur gekeken naar de inauguratie van Barack Obama. Samen met mijn twee dochtertjes. We zijn getuige geweest van een historische moment, van geschiedenis, een emotioneel moment. Het was bijzonder dit moment te delen met twee jonge wereldburgers, die graag wilden weten wat zich daar afspeelde en vooral ook waarom.  Het deskundig commentaar laat ik graag over aan de gevestigde journalistiek. Wat me bezighoudt is de enorme impact en energie van deze unieke man.  Dit zal van grote invloed zijn op zijn eerste 100 dagen.

Dan terug naar de orde van de dag en het laatste crisisnieuws: 800 banen weg bij Corus, Philips in de rode cijfers, 7000 banen verdwijnen bij ING. Berichten die je hoe dan ook bezig houden en je dag kleuren.  Vervolgens het bericht op bizz.nl dat de directeur van Roobol zijn werknemers verbiedt het woord recessie te gebruiken en daarmee de negatieve spiraal weet te doorbreken. Interessant zijn de verschillende reacties van lezers op dit artikel op zowel Bizz.nl als Ad.nl, waarop het interview is geplaatst.

Wanneer u als ondernemer, manager ook worstelt met de wat, wanneer, hoeveel en hoe vraag,  weet dan dat er professionals zijn die u kunnen helpen in deze lastige omstandigheid. Bijvoorbeeld de kennis en ervaring van een ervaren P&O, facilitair manager die met succes tools van leanmanagement introduceert en implementeert. Een projectmanager met ruime ervaring op het gebied van inzet flexkrachten, hun kritische succesfactor, contractafspraken met bemiddelaars, waar investeren opleidingen, algemeen procesmanagement in productieomgevingen. Co-management om u of uw manager te ondersteunen in deze complexe tijd. Want uiteindelijk wilt u verder met ondernemen, kansen zien en benutten. Dat geeft energie en inspiratie.
Ik ben graag uw partner in goede en minder goede tijden. Marie-Jose van Triest

Jobhoppen of een nomadische loopbaan.

juli 21, 2008

Het fenomeen jobhoppen duikt af en toe weer op in de media. Er wordt ook wel gesproken van een nomadische loopbaan. Het is voor een werkgever bijzonder frustrerend wanneer de uitstekende nieuwe manager/medewerker in korte tijd het bedrijf al weer verlaat. Veel werkgevers/managers zullen deze ervaring herkennen. De oplossing wordt vaak gezocht bij HR. Het onderwerp houdt mij ook bezig, omdat ik geloof dat onze samenleving verandert. Traditionele vormen vervagen. (Meer) ervaren medewerkers zijn op zoek naar inhoudelijke verdieping en verrijking van zowel hun omgeving als zichzelf. Freelancen en het inhuren van freelancers is de oplossing om kennis en kunde wederzijds te ontwikkelen.

 

In deze problematiek breng ik graag het volgende boek onder de aandacht: Hamaker, Hendrik Gerard (1936): ‘De kunst van zinvol werken: een toekomstvisie op onze arbeid’/ Geert Hamaker. Zijn toekomstvisie dateert uit 1998. Hij schetst de huidige veranderingen in onze maatschappij. Hij beschrijft helder de ontwikkelingen in arbeid en arbeidsbeleving. De structurele vormgeving van ‘een baan’ naar een ‘loopbaan’ verdwijnt in zijn visie. De arbeidsmarkt wordt een ‘nomadische’ markt en de werknemer wordt ‘werkondernemer’. De baan verandert in een ‘portfolio bestaan’.

 

Voor de industriële revolutie hadden mensen geen werk, ze deden werk. Banen bestonden niet. Er werd beweerd dat banen onnatuurlijk en zelfs onmenselijk waren. In de huidige tijd is het hebben van een baan de norm. Door massaproductie en grootschalige organisaties zijn veel banen verdwenen. Traditionele organisaties kennen veelal nog gestructureerde baanladders. Hedendaagse ondernemingen zijn vaak kleiner van omvang, zijn flexibel zonder duidelijke banen en vaak succesvol.

Hamaker refereert in zijn boek vaak aan William Bridges, die erop wijst dat banen verstarrend werken doordat ze verantwoordelijkheid en flexibiliteit belemmeren. Zijn redenen: *banen zijn statische werkterreinen in een dynamische omgeving, * banen zijn beperkt tot een bepaald verantwoordelijkheidsdomein.

 

Ik wil zeker geen negatieve associatie oproepen bij de traditionele vorm van banen. Het is wel goed te onderkennen dat onze samenleving verandert. Ook wanneer een personeelsformatie op orde is en er tevredenheid heerst over het functioneren is het goed met enige regelmaat kennis te verrijken en een frisse blik van buiten binnen te laten. Dat kan bijvoorbeeld door gedurende korte of lange tijd te werken in tandem, of schaduwmanagement. Maar denk ook eens aan een kennisworkshop, literatuuronderzoek of het opstellen van een beleidsplan. De freelancers uit mijn netwerk dragen graag bij aan inhoudelijk ontwikkeling van organisaties en teams.

 

In volgende artikelen schrijf ik graag verder over de nomadische loopbaan.

Marie-Jose van Triest