Archive for april, 2010

Tam tam en rijkdom…

april 21, 2010

Ik zou heel graag een successtory willen schrijven, over de geweldige resultaten van Q1. De markt liet een duidelijk herstel in vraag zien, maar concrete conversie blijft vooralsnog de grote uitdaging… Dat verhaal kent u waarschijnlijk zelf ook wel. Ik wil graag die andere rijkdom met u delen;  de lente, onze natuur en het moment.

Terwijl vliegtuigen het luchtruim moesten mijden, hebben wij volop kunnen genieten van het ontwaken van de natuur. De bloesem, de broedende (water)vogels, jonge eendjes en een grote groep zwanen. Het overvliegen is een machtig gezicht, gracieus en het klapwieken van de vleugels is al van verre te horen. Het resultaat: dagelijks uitzicht op ons eigen zwanenmeer. Met op de achtergrond koeien die grazen in de uiterwaarden. Ze hebben ontdekt dat via een smal pad langs de boomgaarden te kunnen wandelen naar het gebied voor ons huis. Zo kiezen ze elke dag een andere plek om te verblijven.

Koeien grazend in de avondzon. Kleur daar denkbeeldig het zwanenmeer in, hazen in het open veld en ‘biddende’ roofvogels bij en u ziet het beeld van ‘mijn’ rijkdom. Ruimte, rust, ontdekken en reflectie. Hoewel de rust dit weekend overdag betrekkelijk was met de komst van vele duizenden wandelaars die deelnamen aan de Rode Kruis Bloesemtocht. Gevolgd door de vele fietsers op zondag die eindelijk weer eens in de zon een tocht konden maken. Wij hebben ons eerste tochtje op de Linge weer gemaakt, het was zeer aangenaam.

Een andere factor die de stilte vaak oorverdovend weet te doorbreken zijn de spechten. Ze zijn er dit jaar met enkelen en hebben nog steeds geen definitieve keuze gemaakt voor een boom. De twijfel bestaat uit een omvangrijke populier aan het water of een evengrote treurwilg achter op de terp. Via de tam tam voeren ze vele gesprekken met elkaar van populier naar wilg.  Heerlijk om bij weg te dromen. Over een tijdje zullen de spreeuwen de populier weer gevonden hebben. Het is hun vergaderboom, en heeft veel weg van het gekrakeel in de politiek. Stemmingen, moties, felle debatten en  wisselende samenstellingen.

Onze rijkdom…. ik hoop dat die andere binnenkort voor ons allemaal in het verschiet ligt. Durft u al weer vooruit te denken? Bel me zeker, Marie-Jose van Triest

Sociale Cohesie in de praktijk…

april 7, 2010

Een begrip, overtuiging of MVO binnen organisaties?

Wanneer je beschikt over betrokkenheid, een brede belangstelling hebt voor omgeving en relaties, zou sociale cohesie een soort van tweede natuur kunnen zijn. Ik heb mijn spaarzame vrije tijd met enthousiasme ingezet voor sociale cohesie binnen mijn dorp.

Verkeren in een omgeving van verenigingsleven en commissies die reeds jarenlang bestaan, is een ervaring op zich. Ik woon al ruim 16 jaar in het dorp Rhenoy en ben van mening dat ons gezin zoveel mogelijk moet ‘meedoen’ aan activiteiten die in ons dorp georganiseerd worden. Vele vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor Koninginnedag, de Feestweek, de officiele Wielerronde, Lampionnenoptocht, Sinterklaas Intocht en vele andere activiteiten. Een traditie met een rijke historie van ruim 30 jaar.

Omdat diverse verenigingen dit jaar hun 30-jarig bestaan vieren en krachten gebundeld zijn, ben ik benaderd een actieve rol te vervullen op het gebied van de communicatie. Hoewel ik nooit de ambitie heb gehad, me op deze wijze te manifesteren, draag ik vol enthousiasme bij.  Het is mooi te ervaren dat nieuwe deuren geopend worden en participatie positief beleefd wordt, wanneer je de vraag stelt aan een breder gezelschap. De kennismaking met mede dorpsbewoners is een aantrekkelijk inhoudelijk component. Het samenwerken aan concreet doel schept een band.

Sociale Cohesie ervaar ik als te formeel, in de praktijk betekent het ‘schouders eronder en iets mogelijk maken’. Het is een boeiende ervaring, arbeidsintensief, maar geeft voldoening en zichtbaar resultaat. Samen met mijn commissie leden is een nieuwe website gelanceerd, een interactief platform voor bewoners en geinteresseerden in ons dorp, een magazine ontwikkeld en een stevig PR beleid neergezet. Wat me het meest frappeerde is de grote inzetbereidheid onder vrijwilligers en sponsoren. Door lokale kracht en betrokkenheid, is er een substantieel budget verzameld om een groots lustrum feestweek te organiseren.

Ik heb de parallel geprobeerd te maken naar het bedrijfsleven. En gevonden in MVO en Duurzaam Ondernemen vanuit People. Het is zeker het overwegen waard activiteiten dichtbij huis te onderzoeken op mogelijke meerwaarde, kansen intern en een duidelijk concreet en meetbaar resultaat. Een onderwerp wat u interesseert? Ik ga graag het gesprek met u aan, Marie-Jose van Triest