Archive for januari, 2010

ZZP drama? Zeker niet!

januari 27, 2010

Stijging of daling van het aantal ZZP’ers? ZZP’ers worden zwaar getroffen door de crisis. ZZP’ers verdwijnen in niemandsland. ZZP’ers kiezen voor vaste baan en zekerheid inkomen. Het is waarschijnlijk allemaal waar. Graag geef ik u mijn mening en ervaring in deze beroepsgroep.

Ik heb binnen mijn netwerk ruim 100 ondernemers ontmoet. Ik heb het nadrukkelijk over ondernemers. Ze hebben heel bewust gekozen voor ondernemen in vrijheid.  Overige motivatie is: afwisseling, ontwikkeling, verdieping, zelf kunnen kiezen en zichtbaar bijdragen aan verandering en resultaat. Ook in deze economische tijd, besluiten ervaren managers, adviseurs, medewerkers tot het zelfstandig ondernemerschap.

Deze keuze betekent ook onzekerheid, onduidelijkheid over inkomen en opdrachten, afscheid nemen van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Toch blijven ze bijna allemaal positief over hun keuze. Dat is ook de mindset binnen mijn netwerk. Intrinsiek gemotiveerd, resultaatgericht en onafhankelijk, kwalitatief netwerken en contacten. Geen volumes, wel inhoud. Een periode van uitblijven opdrachten wordt benut door lezen vakliteratuur, scholing of persoonlijke reflectie, mede mogelijk door een opgebouwde financiele reserve. Geen urenfabriek, geen urenintentie. Ondernemen in onafhankelijkheid.

Uiteraard is er een economische doelstelling. Maar naast de voldoening van een betaalde factuur, zijn bouwen, ontwikkelen, veranderen en bovenal zichtbaar resultaat boeken nog belangrijker. Het verschil mogen maken, is de kracht en toegevoegde van professionals uit mijn netwerk.

Deze maand kan ik terugkijken op structureel bouwen, kansrijke gesprekken en inspirerende ontmoetingen. Ik ervaar beweging in de markt. Dank u wel.
Marie-Jose van Triest

Ondernemen, ondernemers, overleven, durven…

januari 12, 2010

De afgelopen week heeft het zelfstandig ondernemerschap regelmatig de pers gehaald. Vanuit verschillende geledingen is er aandacht gevraagd voor de positie en risico’s van ondernemers. Vorig jaar lag de aandacht vooral op de overlevingsstrijd van het midden en klein bedrijf, door velen betiteld en bejubeld als de motor van onze economie.

Helaas heeft een grote groep ondernemers moeten besluiten hun onderneming te staken of zijn roemloos ten onder gegaan. Hun arbeidsethos bestond en bestaat uit hard werken, afspraken nakomen, investeren, risico’s nemen en dragen en wegblijven van exorbitante uitgaven. Ondernemen in goede tijden is hard werken en nauwelijks tijd hebben te genieten van rendementen. Ondernemen in tijden van laagconjunctuur of crises, is overleven en de zware beslissing nemen de onderneming te continueren maar zonder inkomsten en met oplopende schulden of het doek laten vallen…

Met de start van dit jaar wordt de aandacht gevestigd op de ZZP sector, deze is het afgelopen jaar zwaar getroffen. Ik heb het al eens eerder geschreven; de flexibilisering van de arbeidsmarkt is een groot succes. De daling van de werkeloosheid is minder dan voorspeld. De sanering is voor een groot deel opgevangen door freelancers, interim professionals en zzp’ers. Zij zijn ook ondernemer. In tijden van hoog conjunctuur hebben zij hard gewerkt en mooie bedrijfsresultaten geboekt. En kunnen reserveren voor mindere tijden. De groep die afgelopen jaar is gestart, probeert met alle creativiteit toch omzet te genereren.

De nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel Midden Nederland was goed georganiseerd en kende een historisch hoge opkomst.  Het Beatrix Theater was gevuld met ondernemers op zoek naar contacten en een sprankje geluk voor ondernemen in 2010. Enkelen deelden onomwonden hun ervaringen over het afgelopen jaar, anderen verhulden hun deze diplomatiek, slechts een enkeling was in jubelstemming. De bouwsector heeft nagenoeg alle lopende projecten afgerond en het afgelopen jaar slechts zeer beperkt nieuwe projecten kunnen verwerven. Hun toekomstbeeld en die van de aanverwante sectoren is zorgwekkend voor dit jaar.  Dit beeld wordt in de media bevestigd.

Toch was de sfeer ook gematigd positief. Het kan toch immers niet nog een jaar zijn van saneren, bezuinigen en uitstellen. Ondernemen betekent ook weer vooruit durven zien, durven kiezen, durven investeren, durven ondernemen. Dat doe ik graag met u samen, tot ziens Marie-Jose van Triest

Het nieuwe jaar

januari 5, 2010

En dan is het 2010, een nieuw jaar voor: nieuwe kansen, nieuwe initatieven, nieuwe ontmoetingen, nieuwe samenwerkingen, nieuwe projecten en (op)nieuw succes. Ik kijk dit jaar positief tegemoet. Na een jaar van bouwen, investeren, zaaien en ontwikkelen heb ik alle vertrouwen in 2010.

Het laatste kwartaal van 2009, liet heel voorzichtig optimisme doorschemeren. De media berichtte wisselend over herstel, opleving beurzen en een gematigd positief vooruitzicht. Ben ik een opportunist wanneer ik geloof in 2010? Is het realistisch te geloven in herstel? In mijn laatste blog in december dit jaar, kan ik het u vertellen. 

Ik werk onverminderd enthousiast en vol vertrouwen aan een kansrijk 2010. Ik heb een sterk en kwalitatief netwerk opgebouwd, heb positieve reacties ontvangen op introducties en samenwerkingen. Alles is nog broos en het juk van de crisis is door velen voelbaar en moeizaam te dragen. Nog een jaar stilstaan is geen optie meer. Wanneer we vooruitgang willen ervaren, moeten we zelf in actie komen. Dat begint bij durven kijken naar kansen en mogelijkheden en beslissingen nemen.

De professionals uit mijn netwerk, kijken bijna allemaal positief terug op 2009. Hebben opdrachten weten te verwerven, ondernemers mogen bijstaan in hun strategische heroverweging, geinvestereerd in kennis, ontwikkeling en persoonlijke groei.

Een mindset die is gebaseerd op vertrouwen en persoonlijke kracht. Een goede voorbereiding en een gezonde financiele positie als vertrekpunt. Ik werk samen met mijn netwerk graag mee aan uw herstel en kans op groei. Marie-Jose van Triest.

gezond en succesvol 2010 !