Archive for oktober, 2009

Herfstvakantie en balans.

oktober 27, 2009

Marie-Jose van TriestAfgelopen week de herfstvakantie van de kinderen en werk gecombineerd. De zakelijke ontmoetingen waren insprirerend en kansrijk voor de toekomst. Het is in deze tijd aangenaam positieve feedback te ontvangen op het opgebouwde netwerk en de andere kijk op inzet en bemiddeling interim professionals. Het perspectief en de uitgesproken waardering geven vertrouwen op een aantrekkende markt.

De vaak nog sterk afwachtende zakelijke markt, staat in schril contrast met de vrijetijdsbesteding tijdens deze herfstvakantie. Een middag genieten van Indian Summer op de Posbank bij Arnhem, werd filerijden en filewandelen. Snel winterkleren shoppen was alleen vroeg in de ochtend mogelijk. Het waren de drukste dagen van het jaar voor diverse pretparken, de reistijd werd hierdoor verdubbeld en er waren lange wachttijden voor de attracties. Het dagje sauna, werd door de lange wachttijd voor entree verruild voor een avondje thuis voor onze eigen open haard. Er waren teveel gasten voor de toch zo omvangrijke accomodatie.

Na een regenachtige zaterdag, de zondag heerlijk buiten in eigen tuin doorgebracht. Heel veel blad geruimd en stoofperen geplukt. We hebben al grote hoeveelheden fruit weggegeven en gevoerd aan de eenden. Maar omdat we in ons dorp allemaal een rijke fruitoogst hebben, is daar weinig animo voor.  Het peren plukken was voor de meiden een groot avontuur. Hoog op de ladder met een pluknetje ‘vissen’ naar de mooiste peren. Eng, spannend en leuk. Vol enthousiasme is gewerkt aan een kraam met aantrekkelijke presentatie van hun handelswaar. De zondagmiddagbesteding was leuk en zonder files. Of het rendement oplevert is de vraag.

Ook een schril contrast voor de fruitboeren dit jaar. Een rijke oogst en lage prijzen, waardoor sommige boomgaarden vol blijven hangen met heerlijke appels. Het oogsten kost meer dan de opbrengst. De balans tussen vraag en aanbod. Wat is het geheim van de balans?  Stelt u zichzelf ook de vraag voor het komend jaar? Wij denken graag met u mee. Marie-Jose van Triest

DSB media en macht

oktober 21, 2009

20080626-IMG_6295-EditHet nieuws van de afgelopen week werd volledig gedomineerd door de heer Scheringa en zijn DSB Bank. Beide het gesprek van de dag in zowel zakelijke als privesfeer. Nog dagelijks volgen nieuwe feiten en beschuldigingen. De media als strijdtoneel van en voor DSB. En er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan het mediacircus.

DSB was al geruime tijd zeer omstreden, tegelijkertijd was de heer Scheringa gestegen tot held en topondernemer in de financiele wereld. Hij ontving zelfs complimenten van de heer Balkenende. Hij creeerde kansen voor AZ, een schaatsploeg en bouwde gestaag aan een bijzondere kunstcollectie in zijn eigen museum. Hij profileerde zich als kandidaat gevolmachtigd crisisminister. Het is heel verleidelijk hier allerlei uitspraken over te doen, maar dat wil ik nu niet.

Wat me fascineert is de kracht en invloed van de media. 
De typering van de heer Scheringa; van held tot bedenkelijk zakenman, van vechter tot slachtoffer. De stroomversnelling van zijn gedaantewisselingen de afgelopen twee weken. De strijdlust van de heer Lakeman versus de oplossingsgerichtheid van de heer Hendrickx. De bankrun, na de bewuste oproep in Goedemorgen Nederland, een oneindig vaak herhaald fragment. De honger van de media, gretig zoekend naar commentaar, figuranten en quotes.

De hechte groep DSB medewerkers, loyaal, betrokken en steunen ‘hun’ Dirk onvoorwaardelijk. De trouwe spaarders, harde werkers die al hun spaargeld kwijt zijn door hun keuze voor een hoge rente op achtergestelde deposito’s… De gedupeerden met te hoge hypotheeklasten, bang voor een persoonlijk faillissement na de val van DSB. Het commentaar van deskundigen over de naiviteit van veel consumenten. De spaarders die hun pensioen hebben toevertrouwd aan de ondernemer uit Wognum.

Het spel en de reactie van de politiek. De juiste keuze van minister Wouter Bos, helaas omgeven door schimmigheid een voedingsbodem voor wantrouwen en negatief sentiment. Velen kijken uit naar het onderzoek waarin de onderste steen boven zal worden gehaald… Ook de positie van AFM en DNB moeten hierin onomwonden duidelijk worden.

Ik kijk uit naar de documentaire over de val van de DSB Bank. Deze past in de reeks documentaires: Het bankroet van Lehman Brothers en De IJslandervaring eerder deze maand uitgezonden door Tegenlicht. Hebzucht, ego’s en deals winnen het nog steeds van normen en waarden. Het is nu het moment voor de grote verandering. Ik wens vurig dat de afsluiting van deze documentaire een nieuwe koers laat zien, gebaseerd op een goed fundament, waarheid en bouwen aan een daadwerkelijk gezonde economie. En dat de media die partijen uitlichten, volgen en een podium geven.
Daar werk ik heel graag aan mee, samen met u. Marie-Jose van Triest

Filantropie, hebzucht en waarden

oktober 12, 2009

Marie-Jose van TriestDe opschudding over de Hedwigepolder, gevolgd door een sympathieke actie van duikers voor de Oosterscheldekreeft. De Nobelprijs voor de Vrede naar Barack Obama, voor zijn inzet en rol als bruggenbouwer. De mogelijke samenwerking tussen FNV en PVV.  Het onzekere voortbestaan van de commerciele DSB Bank. Gevarieerde onderwerpen voor een felle discussie.

Heeft u ook het interview in De Volkskrant met Justin Rockefeller gelezen? Inderdaad van die puissant rijke familie. Over zijn generatie filantropen en hun combinatie als zakenman en weldoener. Hij stelt dat hebzucht nodig is voor de vooruitgang van de mensheid. En dat de  financiele sector een sterke rol zou moeten spelen in de bestrijding van honger, armoede en milieuvervuiling. Hij ziet maatschappelijk ondernemen als vanzelfsprekendheid. En is ervan overtuigd dat huidige normen en waarden van het financiele systeem moeten veranderen. 

Ondernemen met een duidelijke economische doelstelling, namelijk rendement genereren. Gebaseerd op intrinsieke normen en waarden, vanuit overtuiging. Duurzaam ondernemen ter bevordering van onze samenleving. Daar herken ik me in. Een rol als filantroop met ruime financiele mogelijkheden op korte termijn, ligt niet in de lijn der verwachting. Ik wil wat toevoegen en een bijdrage leveren op basis van kwaliteit, resultaat en betrokkenheid.

Geen snelle handel, geen volumedoelstelling. Een economische doelstelling, gebaseerd op inhoud en toegevoegde waarde. Ik kies samen met de professionals uit mijn netwerk voor de weg die bij ons past. De weg van willen en helpen, oplossen, ontwikkelen, bouwen, realiseren. Persoonlijke inzet voor groei en ontwikkeling van mens en organisatie en samen de wereld een beetje beter, mooier maken. Dromen van idealen, denken in oplossingen, werken aan kwaliteit en daadwerkelijk resultaat
Dat past bij mij en mijn netwerk. En bij u? Marie-Jose van Triest.

Kracht van diversiteit in generaties

oktober 5, 2009

Marie-Jose van TriestEr is de afgelopen weken weer veel geschreven over de diverse generaties en hun normbesef. De strijd ging dit keer tussen de Babyboomer en Generatie Y.  Moraliserende en felle betogen. Het is goed te denken in doelgroepen, wanneer het gaat om gemiddelden en de massa. Maar er schuilt ook een gevaar. Ik geloof in de unieke kracht van de individu en de juiste inzet, dat is niet leeftijdsgebonden.

Ik (1965) ben opgegroeid met een groot normen en waardenbesef, hard werken, je daarbij dienstverlenend opstellen en samen doelen bereiken. Ik heb gewerkt in omvangrijke en kleine organisaties. In het begin van mijn loopbaan was mijn ongeduld in het bereiken van resultaat groot. Ik had een allergie voor stroperigheid en de gevleugelde opmerking ‘zo gaan die processen…’. Maakte mij dat een zelfzuchtige medewerker? Nee, mijn energie en doorzettingsvermogen waren tomeloos. Ik wilde duidelijkheid en zocht vrijheid in handelen, ten gunste van het bedrijfsdoel. Ik ben trots op de resultaten en kijk met plezier terug op de diverse, leerzame omgevingen en functies, van medewerker tot directeur.

Het is de kracht en dynamiek van het samenwerken met verschillende generaties. We maken ons allemaal schuldig aan stigmatiserende vooroordelen. Waar het om gaat is een open mind, flexibiliteit, daadkracht en integriteit. Dat begint bij zelfkennis en een goede balans, daaropvolgend de samenstelling van teams. Dat is de reden waarom ik C voor Succes heb opgericht. Inzet van unieke en veelzijdige persoonlijkheden, die bijdragen aan ontwikkeling, samenwerking en resultaat. We bieden een impuls voor uw onderneming en uw team.
Ik ga graag het gesprek met u aan. Marie-Jose van Triest