Archive for september, 2009

Dynamiek van normen en waarden

september 28, 2009

Marie-Jose van TriestDeze week veel uiteenlopende en inspirerende gesprekken gevoerd. De rode draad is samen te vatten in normen, waarden en het uitdragen van een visie. Besproken onderwerpen; flexibilisering van het pensioen, imago en ervaring financiele dienstverleners, internationale ambitie kenniseconomie, ontwikkelingen media en mediaconsumptie, MVO, verbindende kracht van vrouwen, ondernemen in uitdagende tijden, veranderend personeelsbeleid.

Inhoudelijke onderwerpen en discussies die zich kenmerken door daadkracht en oplossingsgericht denken met een sterke basis in normen en waarden. Ondanks een serieuze poging enkele jaren geleden vanuit de politiek, is het begrip normen en waarden geruisloos naar de achtergrond verdwenen. Juist in deze tijd van onzekerheid kan waardebeleving vanuit de individu een positieve impuls geven aan leefbaarheid en onze samenleving. Dat hoeft niet direct vanuit een politiek standpunt, juist nu is er ruimte om de betrokkenheid vanuit de samenleving een platform te bieden.

Waar te beginnen? Dat is afhankelijk van positie en invloedsfeer. Dat kan ook klein, binnen eigen leef- en werkomgeving. Niet veroordelend dan wel beoordelend, maar denkend in kansen en mogelijkheden. Met als vertrekpunt de intrinsieke waarde, daar waar passie en betrokkenheid liggen. Elkaar stimuleren in oplossingen, gebruik makend van creativiteit. Durf het een podium te geven. De betrokkenheid binnen onze samenleving is groot, het is onze gezamenlijke toekomst! Durf open te staan voor andersdenkenden, doe iets. 

Wanneer u dit onderschrijft, maar inspiratiebronnen na een periode van zoeken en proberen geen oplossing meer bieden, ben ik uw gesprekspartner. Open communicatie, transparantie, integriteit en authenticiteit, gecombineerd met inhoud en ervaring dat is waar ik samen met mijn netwerk voor sta. Wij bouwen graag samen met u aan een toekomst. Dat begint met een goed gesprek. Marie-Jose van Triest

Arbeidsmarktcommunicatie zonder vacatures

september 20, 2009

20080626-IMG_6261-Edit‘De huidige tijd vraagt om vastberadenheid en bereidheid tot verandering‘ is waar Koningin Beatrix haar troonrede mee begon. Banencrisis… is wat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ons vorige week heeft voorspeld. Het ministerie SZW laat weten dat ons geen gemakkelijk jaren wachten. Maar pleit voor versterking van de arbeidsmarkt, door flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Het kabinet wil voorkomen dat als de economie weer aantrekt zij snel weer vastloopt door een gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten en het functioneren van de arbeidsmarkt. Het kabinet beschouwt nieuwe bedrijvigheid door een groeiend aantal zelfstandigen, waaronder veel zzp’ers, als een bron van nieuwe werkgelegenheid en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Veel ondernemers en organisaties hebben hun personeelsbeleid al ingericht door te werken met een dynamische flexibele schil. Voor de groeiende groep interim professionals die bewust voor het zelfstandige bestaan heeft gekozen, voelt de focus van het kabinet als waardering en erkenning.

Hoe kun je je als werkgever in deze tijd toch positief profileren? Arbeidsmarktcommunicatie anno nu vraagt creativiteit. Graag attendeer ik u op www.werkenbijmerken.nl een nieuw initiatief van succesvolle ondernemer Bjorn Veenstra uit Utrecht.  Het biedt werkgevers de mogelijkheid om eerder in het oriëntatieproces van de kandidaat aansluiting te zoeken op waardeniveau en bedrijfscultuur. Hetzelfde geldt voor de kandidaat, op zoek naar mogelijkheden om zichzelf te kunnen profileren. 

Dit initiatief juich ik van harte toe, juist ook in deze tijd. Het biedt een andere kijk op de arbeidsmarkt. Niet primair gericht op volume vacatures en cv’s, maar op waarden, cultuur, ambities, wijze van samenwerken. Eerst de mens dan de vacature. 

Eerst de interim professional leren kennen, dan samen orienteren naar mogelijke branches en organisaties waar hij of zij van toegevoegde waarde kan zijn. Dat is de manier waarop ik werk. Marie-Jose van Triest.

Duurzaamheid, MVO natuurlijk!

september 14, 2009

Marie-Jose van TriestAfgelopen week was 09-09-09 de dag van de duurzaamheid een groot succes. MVO en duurzaamheid twee thema’s volop in belangstelling. Af en toe ervaar ik het als te abstract en gericht op omvangrijke organisaties. Ik zie het als een bewustwordingsproces, probeer het klein en tastbaaar te maken in mijn vorm van dienstverlening en in mijn gezin.

Ik heb al eens eerder geschreven over de maatschappelijke betrokkenheid, onafhankelijkheid en authenticiteit van de professionals uit mijn netwerk. People, planet en profit is een soort van tweede natuur. De huidige tijd (vraaguitval) maakt het ook mogelijk nog bewuster om te gaan met mogelijkheden van inzet en oplossingen een positieve bijdrage te leveren aan duurzaamheid en MVO. 

Een initiatief wat ik voor de zomer genomen heb is het ontwikkelen van kennisworkshops ter bewustwording en inspiratie voor ondernemen in deze tijd. Het uitgewerkte thema daarvoor is een frisse blik op arbeid; vanuit (kunst)historisch, sociologisch en filosofisch perspectief . Zie eerdere blogs.

Op dit moment ontwikkel ik samen met 3 enthousiaste en ondernemende professionals een nieuw initiatief. Een netwerk gericht op talentvolle vrouwen en het opstarten van MVO projecten. Doel is kennis en kunde van vrouwen in te zetten voor ontwikkeling van ondernemende vrouwen in klein- en grootschalige projecten zowel nationaal als internationaal.

Het is buitengewoon inspirerend om vorm en inhoud te geven aan dit initiatief; de kracht en ervaring van vrouwen verbinden om bij te dragen aan wederzijdse ontwikkeling. Het is een vorm waarbij ideologie en economie elkaar versterken. Onze ambities zijn groot en ik vertel er op een later moment graag meer over. 

Ik merk dat mijn kinderen heel erg open staan voor natuur en milieu. Hun waarneming is objectief en scherp en hun bewustzijn voor omgeving en onze aarde is heel vanzelfsprekend.  Afvalscheiding, papier, groen, plastic: natuurlijk. Voorkomen van verspilling van energie, water: natuurlijk. Hoewel lang douchen toch wel heerlijk blijft. Fietsen geen probleem. Afval op straat: een schande. Ik hoop oprecht dat zij met hun kinderen nog mogen genieten van onze natuur zoals wij nu. Een verantwoordelijkheid van ons allemaal.  Marie-Jose van Triest

Heerlijk herfst!

september 7, 2009

nu oogstenNog 2 weken en dan is het herfst. Je kunt het aan alles buiten merken. De natuur laat voorzichtig haar nieuwe kleuren zien. De weelderige bloesem van dit voorjaar, heeft plaatsgemaakt voor een rijke oogst. Zou dit ook voor onze economie opgaan…?

Ik ervaar de wisseling van de seizoenen als motiverend en stimulerend. Dat herfst symbool staat voor oogsten zou in de huidige economie zeer welkom zijn. In de sectoren waar ik tot nu toe werkzaam ben geweest, stond het najaar in het teken van heel hard werken, veel succes, plezier en het concretiseren van jaarplan en begroting. De strijd om budgetten, besparen, aantal FTE’s, scherp krijgen van Businessfocus, omzetdoelstellingen, mogelijkheden Line Extension etc.  Voor veel managers een uitdagende tijd met soms verrassende uitkomsten.

Een mogelijk herstel van de economie is nog heel broos. De berichtgeving over een dalende koopkracht in 2010 stemt tot nadenken. Donkere wolken verdringen voorzichtig optimisme. Af en toe laat ik me ook meeglijden in deze negatieve spiraal, dat is menselijk. Maar snel zoek ik mijn veerkracht en flexibiliteit en probeer de focus te leggen op mogelijkheden en kansen.

Ik heb wekelijks ontmoetingen met ondernemers en managers. In bijna al deze ontmoetingen ervaar ik de behoefte aan klankborden, creativiteit en verdieping. En zeker ook vertrouwen in de toekomst, hoewel niemand zich durft uit te spreken over het moment van herstel.  Wederzijds bemoedigend, kennis en ervaring delend en soms ook verrassend. Een nieuwe ontmoeting biedt soms ook net een andere blik.

Ik heb het afgelopen jaar intensief gebouwd aan een netwerk van unieke persoonlijkheden. Ervaren senior professionals die willen delen, sparren, oplossen en resultaat boeken. Geen omvangrijke rapporten, maar een heldere analyse, een onpartijdig klankbord, snelheiddaadkracht en pragmatische aanpak. Mijn netwerk omvat ruim 80 professionals, met energie en oplossingen ook voor u. Ik ken ze allemaal persoonlijk. Bel me, dan werken we samen aan een goede oogst! Marie-Jose van Triest

Ambitie, zelfstandigheid, vrijheidsdrang en media.

september 1, 2009

20080626-IMG_6312-EditDe afgelopen weken heb ik met verbazing de berichtgeving in de media gevolgd over het voorgenomen initiatief van solozeilster Laura. Haar ambitie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en natuurlijk de ‘romantiek’ van deze soloreis werd breed uitgemeten in de media. De vraag of ze nu wel of niet haar droom zou mogen verwezenlijken, was enkele weken een favoriet onderwerp in alle geledingen in Nederland, zelfs internationaal. Velen hebben zich makkelijk een oordeel gevormd.

Is de impact van de media overdreven, schadelijk dan wel tendentieus? Of was het toch een uitgekiende publiciteitsactie voor werving van sponsoren? In elk geval laat Google meer dan een miljoen hits zien op Laura Dekker. Ze heeft zelfs een vermelding op Wikipedia.

Laura Dekker, zal ongetwijfeld een veel besproken onderwerp blijven. En mogelijk ook een interessant referentiekader dan wel voorbeeld voor diverse studies. Voor journalistiek zal impact, opinie en ethiek een rol spelen. Voor communicatie; de rol van media, inzet van free publicity, minimaal budget maximaal bereik en planning. Voor psychologie zal ontwikkeling, ambitie en de rol van ouders hierin een belangrijke onderwerp zijn. Sport zal zich buigen over ontwikkeling, grenzen en beheersbaarheid van jeugdig talent.

Laura, mijn complimenten voor deze enorme hype. Dat de impact zo groot zou zijn, had je vast zelf ook niet kunnen vermoeden. De wereld willen bezeilen is een geweldige ambitie, dat je de jongste wilt zijn lijkt mij persoonlijk een verkeerd doel. Geniet de komende jaren van je vrijheid als student in het voortgezet onderwijs en maak daarna je droom waar. De sponsoren voor je reis, heb je vast al gevonden evenals een productiemaatschappij die je verhaal wil brengen op tv, internet of print. Je hebt ons allemaal heel even meegenomen in je droom.

De volgende berichten over jongeren zullen waarschijnlijk minder positief zijn; jeugdwerkeloosheid, drop-outs, drankmisbruik, jeugdcriminaliteit. Ik hoop snel afgewisseld met nieuw jeugdig talent in topsport of anders. Ontdekken, ontwikkelen, inzet en begeleiding van talenten, uitermate boeiend en kansrijk. Marie-Jose van Triest.