Archive for juni, 2009

Het ‘nieuwe’ werken

juni 29, 2009

20080626-IMG_6295-Edit_1‘Het nieuwe werken’ kent een aantal terugkerende elementen; geen traditionele werktijden van 9 tot 5, vertrouwen, werkgever is outputgericht, werknemer is empowered, aandacht voor waarden. De grens tussen werk en prive vervaagt in het nieuwe werken. In De Volkskrant van dit weekend stond een interessant artikel over dit thema met als titel ‘het kantoor is overal’ met Microsoft en Samas als voorbeelden.

In de ruim 15 jaar ervaring als manager en directeur heb ik op een organische wijze  het nieuwe werken geintroduceerd en gepromoot. Ik geloof in toegevoegde waarde en het samenspel hierin van werkgever en werknemer, danwel opdrachtgever en interim professional. Essentieel in het nieuwe werken is de keuze voor de juiste mensen en hun talenten. Voor mij begint dat bij passie voor het onderwerp en commitment, motivatie voor organisatie en product of dienstverlening. De vorm is minder relevant; een kortlopend project of een langdurig dienstverband. Het nieuwe werken is mogelijk door goed en flexibel management.

Ik zie ‘het nieuwe werken’ als logische reactie op de industrialisatie en conditionering in de traditionele arbeidsvorm. De kunst zit in het herkennen van talent, in zelfvertrouwen en het managen hiervan. Het is een foute veronderstelling dat alle medewerkers behoefte hebben aan vrijheid en ondernemerschap. Er is ook behoefte aan structuur, duidelijkheid en kaders. Het gaat juist om de kunst van het managen van individuen, hun talent, ontwikkelingsbehoefte en potentieel; de balans tussen excellentie en middelmatigheid

Keuzes durven maken, durven innoveren, kiezen voor het andere, kansen durven zien, overleven in het nu, focus op de toekomst, kortom ondernemen. Ik voorzie en geloof in een organisatievorm met een vaste basisformatie en een flexibele schil. De verhouding hierin is afhankelijk van aard dienstverlening en productie. De basisformatie vormt het fundament. Innovatie, groei, piekbelasting en projecten wordt gerealiseerd in samenwerking met interim professionals. Zij brengen kennis, ervaring en persoonlijkheid in ten dienste van groei en ontwikkeling opdrachtgever en haar medewerkers. Op deze wijze wordt maximaal gebruik gemaakt van capaciteit en ontwikkelpotentieel.

Tijd voor een persoonlijk gesprek, ik ontmoet u graag. Marie-Jose van Triest

Interactieve kennisworkshop

juni 22, 2009

Marie-Jose van TriestC voor Succes is inmiddels uitgegroeid tot een kennisnetwerk van ruim 90 veelzijdige unieke interim professionals. Tijdens persoonlijke contacten en intakes groeide het idee een creatieve vorm  te zoeken om expertise uit mijn netwerk aan te bieden. Vrijwel iedereen is bekend met de traditionele en succesvolle vorm van inhuur externen op uurbasis voor projecten, interim management en capaciteit. 

De voorspellingen van het CPB dat eind 2010 9,5% van de beroepsbevolking werkeloos zal zijn,  lijken steeds meer werkelijkheid te worden. Een ongekend hoog percentage, met bijna niet te bevatten consequenties. Voor veel ondernemers en organisaties ligt de focus nu op overleven. De inzet van freelancers geniet grote voorkeur, echter gezien de huidige economische ontwikkelingen op dit moment voor veel bedrijven niet haalbaar.

De dagelijkse hectiek, negatieve berichtgeving en consequenties van kostenbesparing, vergen flexibiliteit en doorzettingsvermogen van ondernemers en managers. De expertise in het netwerk van C voor Succes is omvangrijk en veelzijdig. De interim professionals willen graag helpen, ondersteunen en inspireren. We geloven in kwaliteit en maatwerk. Daarom bieden we de mogelijkheid voor interactieve kennisworkshops, in te zetten voor teambuilding, coaching en training.

Ons eerste initiatief rondom het thema arbeid is positief ontvangen, met de vraag dit bij organisaties intern te organiseren. Gericht op hun branche, hun omstandigheid en met een duidelijke interne opdracht. Een interactieve kennisworkshop is de vorm, de inhoud komt tot stand in samenwerking met opdrachtgever. De kracht van de interim professional is de unieke persoonlijkheid, de ervaring, kan putten uit vele praktijkvoorbeelden en zich verplaatsen in de dagelijkse problematiek van de deelnemers. Door interactie, cases en oefeningen wordt gewerkt aan bewustwording en focus.  Verdieping en kennis vloeien voort uit de historische analyse van uw branche of dienstverlening.

Een betaalbare vorm van ontwikkeling en teambuilding. Ik ben benieuwd naar uw wensen, Marie-Jose van Triest.

Verkiezing naam Mirror

juni 15, 2009

Marie-Jose van TriestIn ons gezin hebben we onze eigen verkiezing, voor de naam van de nieuwe boot. Onze oudste dochter is 9 jaar geworden en heeft een kleine zeilboot gekregen; een 35 jaar oude Mirror. Een knalgroen bootje met rode zeilen, waarvoor onze dochters een naam mogen bedenken. Ze hebben een lijst aangelegd met vele opties, waarvan de top 3 momenteel bestaat uit: Snottebel, Donderkopje en Spetter. Ik ben benieuwd wat het gaat worden.

Na de derde tewaterlating was het euvel van een kleine lekkage verholpen en kon er gezeild worden, even verderop bij de put van Acquoy. Eerst nog wat onwennig in dit kleine wiebelbootje, zoekend naar de functies en besturing van de boot. Al snel was de angst overwonnen en wilde beide dochters het roer overnemen. Grappig te ervaren dat karakters ook op het water al zo jong herkenbaar zijn. De een nam direct de touwtjes in handen, de ander observeerde, volgde en kon vervolgens goed koers houden.

Zakelijk heb ik de afgelopen weken diverse kansrijke en inspirerende ontmoetingen gehad. Een netwerk wat de kracht en kennis van professionele en succesvolle vrouwen inzet voor projecten met een mvo karakter. Ik heb de creativiteit van ondernemende vrouwen mogen ervaren tijdens een avondje in de klei. En positieve reacties ontvangen op het initiatief voor de workshop met als thema arbeid en de vraag om maatwerk op locatie.
Wat mag ik voor u betekenen? Marie-Jose van Triest

Grenzen in de zorg TVB

juni 8, 2009

Marie-Jose van TriestVanochtend heb ik het nieuwste exemplaar van het tijdschrift voor verzorging en beheer (tvb) ontvangen van uitgeverij APR Groep  uit Amersfoort. De opmaak is mooi, eigentijds, stijlvol en prikkelende en informatieve redactionele artikelen. Het thema van dit nummer is ‘grenzen in de zorg’.

Het artikel over cultuuromslag in de zorg spreekt me bijzonder aan. Uit het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur, uitgevoerd door de Kikker Groep blijkt dat er grote behoefte is aan een cultuuromslag. De zorgsector bevindt zich momenteel in een periode van grote veranderingen. Om hierin succes en daadwerkelijk resultaat te behalen, moeten organisaties  resultaatgerichtheid en innovatie weten te integreren met zorgzaamheid en aandacht voor de mens. Het onderzoek is te downloaden op www.kikkergroep.nl

Samen met mijn netwerk C voor Succes wil ik graag een actieve bijdrage leveren aan deze uitdagende fase in de zorgsector. De interim professionals hebben zonder uitzondering hun sporen verdiend in diverse organisaties in bedrijfsleven en non-profit. Een belangrijke motivatie om zich te vestigen als ZZP’er is voor hen vrijheid en een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving in specifieke projecten. Ze zijn maatschappelijk betrokken, beschikken over expertise en veelzijdig inzetbare ervaring.

Enkele komen uit de zorgsector en hebben invulling danwel richting gegeven aan diverse fusies bij instellingen. Juist anderen hebben als patient verbeterpotentieel ervaren en zien kansen hun expertise in te zetten voor ontwikkeling van de sector. Denk aan; organisatie, marketing, communicatie, facilitair en coaching. Ieder met een eigen speerpunt, visie of motivatie. Ze zien kansen in vormen van dienstverlening, geloven in planbare zorg, hebben oplossingen voor communicatievormen en planning en organisatie. Gemotiveerd de zorgsector een positieve en pragmatische impuls te geven in haar organisatie ontwikkeling. En willen hun energie graag inzetten voor ontwikkeling en groei van medewerkers en leidinggevenden .

Ik hoop dat mijn aanwezigheid in dit nummer, m.b.v. een persoonlijke advertentie aanspoort contact te zoeken. Ik sta u graag te woord; informatief, concreet of om te sparren. Marie-Jose van Triest

Uniek

juni 3, 2009

Uniek kaartMijn kantoor en woning zijn gevestigd op een unieke locatie in Nederland, de combinatie met mijn netwerk van unieke persoonlijkheden waren ingredienten voor een leuke kaart. De voorzijde is te zien bij dit artikel. Ik kan natuurlijk ook schrijven over de metafoor van ontluikende bloesem, gevolgd door vruchten mogen plukken. Voor mij is het kernbegrip uniek, daar geloof ik in.

Ik heb vorige week al verteld over de workshop met als thema arbeid, die plaats zal vinden op 25 juni a.s.  Dank voor de positieve reacties op dit initiatief. Het is ontstaan uit enthousiasme en betrokkenheid met het thema. Anne-Mieke is projectmanager, kunsthistorica, marketeer en denker. Petra is interim-manager, coach voor management, mensen en ICT . Professionals die geloven in kwaliteit, duidelijkheid, resultaat en efficiency. Al filosoferend over het thema arbeid, ontstond het idee om arbeid in een breder perspectief te plaatsen.

In de voorbereidende bijeenkomsten hebben we elkaar geinspireerd in de combinatie van de geschiedenis van arbeid met kunst en filosofie. Het was voor ons alledrie een eye opener, om te ervaren hoe arbeid zich in de tijd heeft ontwikkeld. De beeldende kunst maakt stromingen zichtbaar en draagt bij aan de bewustwording van een terugkerend proces. Het verzamelde materiaal en literatuurstudie zijn door het enthousiasme omvangrijk en biedt mogelijkheid tot nadere verdieping.

Voor de bijeenkomst van 25 juni is gekozen voor een duidelijke tijdslijn en historisch perspectief. Een eerste kennismaking, overzichtelijk, beknopt, gevolgd door een interactief programma om te inspireren. Biedt de geschiedenis ons een oplossing? Wat kunnen we toepassen in onze huidige economie? Waar ligt de focus? Kwaliteit, efficiency en resultaat.

Met deze middag bieden we managers verdieping en bewustwording. Even afstand nemen van de waan van de dag. Door andere invalshoeken en onderling klankborden het moment ervaren en kansen zien voor morgen. U bent van harte welkom.  Marie-Jose van Triest (Mijn blog is deze week iets later. Ik heb even genoten van een paar dagen aan de Zeeuwse kust).