Archive for mei, 2009

Een frisse blik op arbeid.

mei 25, 2009

Marie-Jose van Triest Waar haal je als manager je inspiratie vandaan?  Waar vind je creatieve invalshoeken? In een tijd waarin negatieve berichtgeving de energiebalans ernstig kan verstoren. Onzekerheid, wel of niet werken aan zichtbaarheid, hoe en waar sturen op resultaat cijfers voor Q2? Ook mijn netwerk ondervindt de uitdaging van de huidige economie. Ik heb me laten inspireren door de kennis uit mijn netwerk op het onderwerp arbeid.

Samen met twee interim professionals heb ik een interactieve workshop ontwikkeld over het onderwerp arbeid. Het is ontstaan vanuit de gedachte een inhoudelijke impuls te kunnen geven aan het negatieve sentiment van dit moment. Niet in de vorm van een workshop “hoe word ik gelukkig”, dat kunnen anderen veel beter. We hebben arbeid in een breder perspectief geplaatst.

Vanuit historisch perspectief hebben we gekeken naar hoe ons idee over arbeid zich door de tijd heen heeft ontwikkeld. Vanuit filosofisch en sociologisch perspectief hebben we gekeken welke rol arbeid in ons leven en onze maatschappij speelt. Aan de hand van een flink aantal kunstwerken kunnen we door de tijd heen laten zien hoe arbeid en de ideeen daarover veranderden.

Deze andere en frisse blik op arbeid wordt gevolgd door discussie, interactie en intervisie. Wat kunnen we leren van de geschiedenis? Welke ontwikkelingen zien we en zijn deze van invloed op de huidige tijd? Wat is onze basis? Hoe komen we weer terug bij de basis? Tijdens onze voorbereidingen groeide het enthousiasme en hebben we ons laten inspireren door onze veelzijdigheid en complementaire kennis en ervaring. Dat willen we u graag met u delen in de vorm van een interactieve workshop op 25 juni a.s.  Een frisse blik en persoonlijke verdieping op het gebied van arbeid o.a.: de Grieken, het geloof, de middeleeuwen, de reformatie, de wetenschap, de industrialisatie, kunststromingen, ons mensbeeld, arbeid in de 20e eeuw, de moderne werknemer.

Een unieke gelegenheid voor betrokken managers, zich bewust van hun rol en invloed op de organisatie en op zoek naar inspiratie en verdieping. Ik ontvang u graag op 25 juni a.s., Marie-Jose van Triest.

Succes van de flexibele schil

mei 18, 2009

Marie-Jose van Triest Ondernemen in deze tijd blijft een uitdaging. Dat gaat ook op voor mij, immers ik ben C voor Succes gestart op het keerpunt in onze bloeiende economie. Vanuit zakelijk succes geredeneerd een niet benijdenswaardig moment. De vraag naar externe ondersteuning is medio vorig jaar sterk afgenomen en laat voor alsnog geen herstel zien. De cijfers m.b.t.  de flexmarkt geven geen positief beeld. Tegelijkertijd is het een groot succes. Want ook nu in onzekere tijden laat de flexibele schil haar kracht zien

Omdat de focus van veel bedrijven momenteel gericht is op kostbesparing en sanering, wordt de kracht van de flexibele schil in veel gevallen eenzijdig ingezet. Begrijpelijk vanuit korte termijn en overleving geredeneerd, maar hiermee laten organisaties ook kansen liggen. Ervaren en integere interim professionals zijn onafhankelijk en kunnen flexibel ingezet worden. Voor complexe en omvangrijke projecten of managementtaken. Dat is alom bekend, toch geef ik u graag enkele voorbeelden, waarbij de omvang van inzet en uren te overzien is:
*Een sparringpartner voor directie en management, denk aan enkele inhoudelijke klankbord sessies.
*Als coach of co-management voor managers in complexe projecten of situaties.
*Als inspiratiebron en onafhankelijke in strategische discussies.

Investeren in extra externe capaciteit is voor organisaties een moeilijk te nemen besluit. Omwille van budget wint het aanbieden van tijdelijke contracten in loondienst aan interim professionals in populariteit. Een creatieve oplossing voor dit moment, maar ook een beperking van de flexibiliteit.  Creativiteit is goed, dat schept nieuwe mogelijkheden en kansen en leidt wellicht tot innovatie. Aandachtspunt in deze is de vraag en het te bereiken doel van inzet tijdelijke capaciteit en de effecten op bestaande teams.  De kracht van een interim professional is de frisse blik, ervaring, senioriteit en de externe positie. Er moet iets gebeuren…
Ik ben benieuwd naar uw vraag, kortstondig, langdurig, complex of capaciteit. Uw uitdaging, onze oplossing. Marie-Jose van Triest.

Ontwikkeling, zelfstandigheid en kritische zin.

mei 11, 2009

Marie-Jose van TriestOnlangs heb ik het genoegen gehad kennis te maken met een ander uniek netwerk; Intermin. Een stichting, opgericht in 1996 met 2 bijzondere doelstellingen.  Het terugdringen van externe inhuur bij de overheid en het meewerken aan verbeteren van kwaliteit van overheidsmanagement. Mijn gesprekspartner kan ik typeren als; bevlogen, vol overtuiging en ambitie. Ze had zelf de kracht van ontwikkeling en leercurve van Intermin mogen ervaren in een dynamisch project.

Wat mij zo bijzonder aanspreekt in deze formule is het geloof in het ontwikkelen en inzetten van talenten op meerdere terreinen. Ook Intermin zoekt sterke persoonlijkheden, op zoek naar ontwikkeling, staan voor zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en kritische zin.  Intermin is een stichting en werkt op basis van een detacheringsformule. Of ik niet bang ben voor concurrentie? Nee natuurlijk niet. Het is een uitzonderlijke kweekvijver voor veelzijdige interim professionals, inzetbaar via detachering, een andere baan of vol vertrouwen de stap durven maken naar zelfstandig ondernemer. Het initiatief ligt bij de medewerker op zoek naar ontwikkeling en verdieping, maar dat in zijn of haar huidige werkomgeving niet kan realiseren.  Ik verwijs graag naar www.intermin.nl.

Ontwikkelen van talenten, initiatief durven nemen, intervisie, begeleiding, kansen via andere wegen. Niet voor elke werkgever, of organisatie is het mogelijk actief bij te dragen aan ontwikkeling en mobiliteit. Door het huidige economische klimaat is mobiliteit al snel een vorm van uitstroom en het (h)erkennen en ontwikkelen van talent verdwijnt naar de achtergrond. Jammer, juist nu is het belangrijk breder te kijken, anders te durven denken en doen. Kiezen voor bekende, ervaren en voorspelbaar opgebouwde carrierepaden is een schijnzekerheid. Natuurlijk het is mijn overtuiging, die ik graag via mijn weblog breed uitdraag.  Een kans op ontwikkeling en vooruitgang, wie wil dit nou niet…? Ik ga graag de uitdaging met u aan, samen met de unieke interim professionals uit mijn netwerk. Dat begint met een eerste gesprek, maatwerk in oplossing en de oprechte kans op succes. Marie-Jose van Triest

Vrijmarkt en jong ondernemen.

mei 4, 2009

20080626-img_6267-editKoninginnedag 2009, wij hebben voor het eerst plaats genomen op een vrijmarkt. De kinderen wilden graag op een kleedjesmarkt zitten en geld verdienen. Ik heb mijn dochters bijgebracht dat het belangrijk is dat je zelf geld verdient, zodat je ‘onafhankelijk’ bent en een zelfstandig bestaan kunt genieten. Mijn jongste neemt dit soort adviezen altijd praktisch ter harte. Twee weken geleden tijdens de bloesemtocht kreeg ze de smaak te pakken. Na eerst stil en onzichtbaar aanwezig te zijn naast de tafel met lekkers, nam het enthousiasme, de interactie met de wandelaars en het plezier toe. Na 2 uur stond ze springend en dansend op de dijk en riep luidkeels ‘gratis snoepjes en drinken’.

Ze was er achter gekomen hoe meer ze haar best deed, hoe groter de kans was dat ze een spontane donatie mocht ontvangen. Mijn oudste zorgde voor een aantrekkelijke presentatie van al het lekkers en aanvulling van de voorraad. Het proces van deze eerste zakelijke ervaring en jong ondernemerschap was mooi te aanschouwen. Voorzichtig proberen, overwinnen van schroom, het aanstelijke effect van succes, het samenwerken en vooral ook het plezier wat ze eraan beleefd hebben.

Op Koninginnedag ‘ s ochtends vroeg eerst deelgenomen aan de lawaaioptocht in ons dorp en om 10:30 uur zaten we in de zon met onze spullen op de vrijmarkt. Meteen wist mijn jongste alle aandacht te trekken met de grabbelton. Haar actieve houding en het scherpe aanbod maakte dat de ton binnen een uur was leeg gegrabbeld. Daar hadden we veel meer ‘handel’ uit kunnen halen.  De verkoop van onze handel is goed gegaan. Ik was alleen even helemaal verbijsterd door de opmerking van een moeder naar haar zoon die belangstelling toonde voor een bordspel. Haar reactie “nee, je hebt toch al een nintendo!”

Daarna kwam de berichtgeving op gang over het drama in Apeldoorn. Ik heb direct contact gezocht met mijn in Apeldoorn woonachtige familie, de een genietend in het Oranjepark en zich nog nergens van bewust. De ander ontdaan van hetgeen zich net op tv had voltrokken.  Met flarden werd op de vrijmarkt steeds duidelijker wat de omvang van het drama was.  Het plezier van onbevangen koninginnedag vieren glipte weg. Gisteren zijn we naar Apeldoorn geweest, voor onze jaarlijkse asperge eetafspraak. De befaamde asperges van de Braamhof waren weer heerlijk. We zijn over ‘het’ kruispunt gereden, omdat dit nu eenmaal de weg is om bij familie te komen. Bizar om je te realiseren welk drama zich daar heeft afgespeeld. Bizar ook om te zien hoeveel mensen daar rondliepen en uitgebreid de Naald bekeken.
Een week van uitersten. Marie-Jose van Triest