Archive for maart, 2009

Maatschappelijk betrokken ondernemen

maart 30, 2009
Gastgezinnen en sponsoren gezocht

Gastgezinnen en sponsoren gezocht

Deze week heb ik het vlammende betoog gehoord van Willem Lageweg over MVO en MBO wat het beste in mensen naar boven brengt, ook in tijden van recessie. De cijfers uit zijn presentatie zijn confronterend;  in 2040 zijn twee aardbollen nodig om in onze behoeften te voorzien. En de ecologische voetafdruk per persoon bedraagt 1,8  ha terwijl we voor 2,2 ha verbruiken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integrale visie op alle aspecten van ondernemerschap en speelt op alle markten. Willem Lageweg draagt op een inspirerende wijze visie, noodzaak en kans van MVO uit. Zie ook www.mvonederland.nl

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is betrokkenheid van het bedrijf bij vraagstukken in de samenleving. Voor mij is MBO een vanzelfsprekendheid en loopt het parallel aan normen & waarden. Dat merk ik ook heel sterk binnen mijn netwerk; kwaliteit van dienstverlening, professionaliteit, bijdragen aan innovatie en communicatie en kennis en ervaring inzetten voor groei en ontwikkeling. Veel interim professionals uit mijn netwerk zetten hun expertise, naast zakelijke opdrachten, ook belangeloos in voor projecten ter verbetering van samenleving en milieu of om kansen te creeren voor kansarmen. Dat is voor hen een vanzelfsprekendheid.

Willem Lageweg sprak tijdens een bijeenkomst bij de Stichting Hulphond in Herpen. Een ideele stichting, waar vol ambitie en enthousiasme wordt gewerkt om  zoveel mogen clienten te kunnen voorzien van een hulphond.  Met een engelengeduld, veel oefenen en grote discipline worden enthousiaste (labrador)pups klaar gestoomd voor een rol als hulphond. Een hulphond biedt vrijheid en vergroot de kwaliteit van leven. De opleiding tot hulphond duurt ruim 2 jaar.  De Stichting Hulphond slaagt er in jaarlijks een substantieel bedrag uit sponsering te genereren, waardoor ze in staat zijn meer honden op te leiden als hulphond. In 2008 zijn 43 succesvolle plaatsingen gerealiseerd, dit jaar is er een wachtlijst van 82 clienten. Om de ambitie verder waar te maken heeft de stichting behoefte aan sponsors; in de vorm van een financiele donatie. Maar er is ook behoefte aan gastgezinnen, die een labrador puppy een jaar lang willen verzorgen, de basis van gehoorzaamheid willen bijbrengen en helpen socialiseren. Kijk voor meer informatie op www.hulphond.nl
Graag zet ik mijn netwerk en weblog in om een bijdrage te leveren aan communicatie voor MVO en Stl. Hulphond. Marie-Jose van Triest

Green.2

maart 22, 2009

20080626-img_6295-editSoms bestaat het leven uit toevalligheden. Natuurlijk kun je er ook allerlei andere theorieen op na houden, ik zie het als een pad vol verrassingen en ontwikkelingen.
Deze week heb ik diverse inspirerende personen en organisaties ontmoet. Als intermediair met een jonge historie in de huidige markt, is netwerken een regelmatig terugkerende activiteit. Deze week heb ik collega ondernemers ontmoet, kunnen klankborden en mogen ontvangen tijdens een KvK cafe.  Het onderwerp ‘hoe creer je ambassadeurs voor je bedrijf’  is altijd interessant. Door optimaal te communiceren met woord, stem en lichaam, kun je je boodschap overdragen, echte contacten en daarmee ambassadeurs creeren. De avond heeft meerdere inspirerende contacten en ambassadeurs opgeleverd.

Via een bevlogen wetenschapper heb ik kennis mogen maken met LifeScience in Wageningen. Ik ben diep onder de indruk van de omvang en diversiteit van Wageningen als kenniscentrum. Ik voel me aangetrokken tot de natuur. Ik woon aan de Linge en kijk uit op uiterwaarden vol jonge zwanen, ganzen, zie de voorzichtig ontluikende bloesem aan de bomen. Ik ben bevoorrecht de natuur en haar seizoenen thuis te mogen ervaren. Ik zie de crisis als kans voor  bewustwording voor natuur en behoud. Maar Wageningen is van een geheel andere grootsheid. Tijdens het businesscafe heb ik de contradictie mogen ervaren van de bevlogen wetenschapper, de innovatiedrang van de voedingstechnoloog en het kenniscentrum.  Het is boeiend dit als ‘outsider’ te mogen ervaren.

Vandaag heb ik de hoofdredacteur van Green.2 ontmoet, een magazine wat ons wil inspireren bewust om te gaan met onze leefomgeving en natuur. Green.2 vertegenwoordigt een nieuwe standaard, groen is helemaal van nu en voor iedereen. Ze besteden op een eigentijdse wijze aandacht aan milieu en maatschappelijke betrokkenheid.  Bij mij ontstaan er diverse dwarsverbanden en creatieve ingevingen n.a.v. alle ontmoetingen deze week. Combinaties vormen zich spontaan, gebaseerd op inhoudelijke toegevoegde waarde. Dat is mijn kracht; mensen ontmoeten, geinspireerd raken door hun verhaal, oprechtheid en kwaliteit en ze zien bijdragen aan ontwikkeling, groei of communicatie  in een nieuwe en andere omgeving.

Tijdens het schrijven van dit artikel heeft mijn oudste dochter de lieveheersbeestjes in huis gered en ze behoedzaam een plekje in onze tuin gegeven, vol vogels…
Marie-Jose van Triest

Diverstiteitsbeleid, vrouw, allochtoon of toch een man….

maart 16, 2009

20080626-img_6245-edit_1Afgelopen week was er veel commotie rondom de benoeming van de korpschef Zuid-Holland Zuid. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft een jaar geleden harde afspraken gemaakt met de korpsbeheerders over het aantal vrouwen en allochtonen op topfuncties. Ik geloof heel erg in de kracht, capaciteiten en toegevoegde waarde van vrouwen in de top. Om dit af te dwingen d.m.v. ‘positieve discriminatie’ zou niet mijn keuze zijn. Het is wel een mogelijkheid om het belang van vrouwen in de top onder de aandacht te brengen. Minister Ter Horst heeft met de benoeming van de heer Visscher laten zien, dat ondanks harde afspraken de meest geschikte kandidaat is benoemd. Een professionele houding van mevrouw Ter Horst en een compliment voor de heer Visscher.

Geen enkele ambitieuze vrouw, wil benoemd worden omdat ze vrouw of allochtoon is. Ze is een professional, die investeert in kennis en ontwikkeling, die op basis van haar ervaring en talent gewaardeerd wil worden. Mijn visie voor het maken van een keuze te maken voor de beste kandidaat zijn is gebaseerd op: talent, kennis, ervaring, persoonlijkheid, kwaliteit, toegevoegde waarde op inhoud en balans in het team.  Man, vrouw, jong, oud, allochtoon,  gehandicapt of niet, het mag allemaal niet uitmaken. Maak een keuze die wat toevoegt, die past bij de vraag van dit moment en voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen.

In sommige gevallen is het aan te bevelen juist een tijdelijke keuze te maken, die past bij de vraag van dit moment. Bijvoorbeeld een herstructurering, of tijdelijk aandacht voor een specifieke discipline, of om intern talent te begeleiden en klaar te stomen voor een toppositie. De interim professionals uit mijn netwerk acteren op senior en medior niveau, hun ambitie is gedreven op ontwikkeling,  en resultaat niet op functie of positie. Neem het eens in overweging, juist in deze tijd.
Marie-Jose van Triest

Transformationeel leiderschap…

maart 9, 2009

20080626-img_6267-edit_1Wat is de rol van de manager in deze onzekere tijd, wat is uw rol?
De transformationele leider,  inspirerend, beschikt over zelfvertrouwen en vertrouwen in team en organisatie, draagt een enthousiasmerende visie uit, is betrokken, staat voor open communicatie, is kritisch, pro-actief, weet medewerkers te motiveren en mee te krijgen in een veranderende omgeving.
De sturende leider, beschikt over zelfvertrouwen, neemt het initiatief, geeft gericht opdrachten, communiceert beslissingen.

De huidige tijd vraagt om situationeel leiderschap. Een belangrijk aandachtspunt hierin is authenticiteit. Het gevoel van onzekerheid en onbehagen groeit snel in een omgeving waarin inhoud van de boodschap en de wijze van communiceren geen geheel zijn. Dat vergt oefening, zelfvertrouwen, flexibiliteit en empathie. Daarnaast zijn ervaring en senioriteit belangrijke aspecten. Waar haalt u de energie en durf vandaan? Waar vindt u uw inspiratie? Congressen, seminars, workshops, er zijn vele organisaties die zich op dit moment aanbieden en richten op de zoekende manager. Vaak ligt de oplossing dichtbij.

De roerige economische situatie, veroorzaakt snel wisselende omstandigheden. Uw team, uw medewerkers kunnen u helpen en inspireren, samen kunt u bergen verzetten. Mijn  netwerk van interimprofessionals kan u daarbij ondersteunen. Ervaren professionals, echte mensen, die werken vanuit inhoud en kwaliteit aan resultaat. Integer, hard werkend en onafhankelijk. Natuurlijk prijs ik hierbij mijn netwerk aan en richt ik me ook op zoekende managers. Het verschil is het karakter van mijn netwerk. We willen ons graag inzetten voor organisaties waar inhoud, kwaliteit en integriteit belangrijk zijn. Waar mensen het verschil mogen maken en mogen bijdragen aan commitment en het concept voor uw succes.
Marie-Jose van Triest.

1e prijs

maart 3, 2009
stand2

Deelname Tuinidee Den Bosch 2009

Vorige week heb ik geschreven over Het Tuinburo, het bedrijf van mijn man Jeroen de Gruijter en zijn deelname aan de Tuinidee in Den Bosch. De afgelopen week hebben we samen de beurs gedraaid en bezoekers in onze stand mogen ontvangen. Hoewel het natuurlijk niet direct in de lijn ligt van de activiteiten van C voor Succes, wil ik u toch delen in onze ervaring.

Het bezoekersaantal tijdens deze beurs was minder dan voorgaande jaren. Ik wil dit niet direct toeschrijven aan het negatief sentiment.  De branchevereniging voorspelt juist 2% groei in besteding. We hebben veel bezoekers ontmoet met tuinplannen en vragen. Wat wel opmerkelijk is dat we dit jaar een meer afwachtende houding hebben ervaren. Men wilde zich orienteren en nog geen direct committment geven voor concrete opvolging. We hebben diverse echtparen gesproken die graag met de tuin aan de slag wilden voor hun nieuwe woning, maar de bestaande woning nog niet hebben kunnen verkopen. Ook dreigend ontslag gaf een onzekere factor voor concrete invulling van de tuin. Maar dat waren slechts enkelen. Opmerkelijk vonden we dat we nauwelijks ondernemersechtparen hebben gesproken.

De kwaliteit van de beurs was goed en er waren leuke noviteiten, waaronder buitentapijt (…)! Onze stand werkte heel prettig, we hebben veel geinteresseerden mogen ontvangen en gesproken. De warme uitstraling, de gastvrije ontvangst en het rustig kunnen bekijken van fotoboeken en tekeningen maakten dat mensen zich bij ons welkom voelden. Dat sloot goed aan bij de meer gereserveerde opstelling van bezoekers. Een groot compliment is het verkrijgen van de eerste prijs. De Vaste Keurings Commissie (VKC) beoordeelt jaarlijks de stands. In de categorie bedrijfspresentatie is onze stand gewaardeerd met een 9.4 en daarmee eerste prijs.

Alles is weer afgebroken en opgeruimd. Na 5 weken intensief werken aan concept, opbouw, beurs en afbouw is het nu tijd voor opvolging van alle contacten en geinteresseerden. Ik ben er deze week weer voor mijn bedrijf en het opvolgen van door mij geintroduceerde interim professionals bij bedrijven en organisaties. Waar kan ik u mee van dienst zijn?
Marie-Jose van Triest.