Archive for februari, 2009

Consumentvertrouwen in de tuinbranche

februari 22, 2009
Afgelopen week heb ik persoonlijk kennis gemaakt met 2 senior professionals, al jaren succesvol werkzaam als zelfstandig interim professional. Een creatieve marketing strateeg, die beschikt over de gave en ervaring om innovatieve en kansrijke concepten te ontwikkelen. En een communicatie consultant sterk in creatief denken en het realiseren van samenwerkingsverbanden in complexe omgevingen. Krachtige persoonlijkheden elk met een eigen invalshoek. Zij illustreren de kracht en kwaliteit van mijn netwerk.
jeroen-de-gruijter-het-tuinburo1

Jeroen de Gruijter, Het Tuinburo

De komende week ben ik actief op een beurs voor Het Tuinburo, het bedrijf van mijn man Jeroen de Gruijter.  Inderdaad, van de foto.  Al ruim 12 jaar neemt hij met een stand deel aan Tuinidee in Den Bosch, de grootste tuinbeurs in Nederland. De beurs kenmerkt zich door een hoog kwaliteitsniveau aan deelnemers en een bezoekersprofiel wat daar duidelijk naar op zoek is. De afgelopen jaren was de toenemende welvaart zichtbaar in het aanbod wellness; luxe whirlpools met stereo en flatscreen tv, exclusieve buitenkeukens en tuinmeubilair. Iedereen deed goede zaken.

Hoe zal het dit jaar zijn? Wij hebben besloten een nieuwe stand te maken. De knusse stand van vorig jaar, heeft ruimte gemaakt voor openheid en een andere uitstraling. De nieuwe huisstijl ziet het daglicht op de beurs zelf. Een nieuwe brochure en website vergen meer tijd en volgen later. We zijn ervan overtuigd dat je juist nu moet investeren in het onderscheidend karakter. Bij de opbouw van de beurs is duidelijk dat de meeste hoveniers gekozen hebben voor grotere stands met een exclusieve uitstraling. Er is niets van een recessie te bespeuren.

We zijn benieuwd naar komende week (27 februari t/m 1 maart). Zal een daling van consumentvertrouwen merkbaar zijn op Tuinidee? Of mogen we ervaren dat de koopkracht er niet op achter uit is gegaan en de consument juist graag zijn huis en tuin verder wil verfraaien. De presentatie van premier Balkende en de cijfers van het Centraal Planbureau liet ons ook niet ongemoeid. Wat zal de invloed zijn op onze business? Wij blijven vertrouwen op onze kracht, creativiteit en kwaliteit. Jeroen maakt al 15 jaar persoonlijke tuinen, verrassend en onderscheidend. Hij verstaat zijn vak, kan goed luisteren naar opdrachtgever en weet vorm te geven aan wensen en (on)mogelijkheden. Hij ontwerpt en realiseert tuinen met een unieke vormgeving passend bij gezinssituatie en woonomgeving van de opdrachtgever. Verrassend, tijdloos en gebruikmakend van eerlijke materialen.

Hoewel we persoonlijk totaal verschillend zijn, hebben we veel gemeen in onze werkwijze. Ik verheug me op 4 dagen direct in contact te komen met vele consumenten. Het verleden heeft bewezen dat voor kwaliteit en het juiste aanbod een goede markt blijft bestaan.
Marie-Jose van Triest

Bevlogenheid en passie voor onderwijs

februari 15, 2009

20080626-img_6295-edit_1Ik heb deze weken het enthousiasme en de bevlogenheid mogen vernemen van docenten en adviseurs in het onderwijs. In  gesprekken met een universitair docent, een senior docent hogeschool en een accountmanager ROC werd duidelijk wat hen beweegt.

De universitair docent, sterk op inhoud en onderzoek, werkt met overtuiging  aan ontwikkeling en ambitie van zijn studenten. De senior docent hogeschool, in de nazomer van zijn carriere, wil de passie voor zijn vakgebied overbrengen en borgen in de nieuwe generatie. De recent gestarte accountmanager ROC onder indruk van het talent en de loyaliteit in onderwijs, op zoek naar aansluiting van kansrijk talent en bedrijfsleven.

Alle drie vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bevlogen op inhoud,  de mensen en hun ontwikkeling. Het waren inspirerende ontmoetingen met unieke karakters, een sterke wil en overtuiging.   Met een grote dosis passie en energie, zoeken ze naar vrijheid, talent, ontwikkeling en samenwerking. Ze volgen hun weg in hun direct beinvloedbare omgeving. De organisatie en haar aandachtspunten hebben beperkt focus.

Daar vond ik nu juist zo treffend de aansluiting van mijn netwerk, op de complexiteit van de organisatie, cultuur en structuur. De professionals uit mijn netwerk werken vanuit inhoud gedreven aan kwaliteit en resultaat. Hun kennis en ervaring opgedaan bij middelgrote organisaties en multinationals willen ze graag inzetten ter verbetering van de maatschappij. Dat is het onderwijs bij uitstek.

De invloed van onderwijs de eerste 20-25 levensjaren is groot. Organisatie, projectmatig werken, frisse blik en ervaring vanuit bedrijfsleven, het netwerk van C voor Succes is gemotiveerd deze onderwerpen invulling te geven en een bijdrage te leveren aan de voorwaardelijkheden voor docent en student. Ik ga graag het gesprek met u aan. Marie-Jose van Triest

Diversiteit binnen HRM en P&O

februari 9, 2009

marie-jose-van-triest-3aDat mensen het verschil maken, heb ik deze weken weer bevestigd gekregen. Het accent in persoonlijke ontmoetingen lag sterk op P&O en HRM, waarschijnlijk niet geheel toevallig. Interimprofessionals met een focus op HRM en P&O typeren zich veelal door een bescheiden karakter en een inhoudelijk gedreven ambitie. Dienstverlening, interpersoonlijke contacten, methodieken, visie, luisteren, resultaat, behoud en ontwikkeling van talent, staan centraal tijdens deze kennismakingen. Ik schets graag de verschillende karakter en hun visie.

De coach gericht op bewustwording, waarmee duidelijk wordt waarom gekozen is voor een bepaald vakgebied en branche. Deze coach slaagt er in interne onrust en onvrede om te buigen naar plezier en motivatie in werk. Heeft daarnaast succesvol trainingsprogramma’s opgezet en geimplementeerd voor young professionals. Gelooft in de kracht en potentie van talent passend bij de organisatie en cultuur.

De coach gericht op persoonlijke leiderschap. Kiest voor het benutten van de kracht van authenticiteit en werkt vanuit het zelfherstellend vermogen. Denken, voelen en handelen zijn een. Door intensief samen te werken, te inspireren, te ondersteunen en te confronteren, geeft ze professionals, managers en directeuren weer regie over werksituatie en leven. Deze frisse wind maakt het mogelijk te groeien en actief invulling te geven aan ambitie.

De P&O adviseur met (internationale) ervaring in diverse sectoren. Een kameleon, zelfstandig, creatief en direct. Een snelle denker, beschikt over veel vaardigheden en diepgang. Denkt in oplossingen en mogelijkheden. Heeft de gave en ervaring HR teams te coachen op een natuurlijke wijze. Haar positieve en spontane persoonlijkheid zijn hierin een belangrijke factor tot succes.

De projectmanager met een arbeidsverleden in de uitzendbranche. Benut haar ervaring en talent voor het organiseren en optimaliseren van externe inhuur met name voor technische en productiebedrijven. Brengt snel processen in kaart, weet efficiency te vergroten, kent de marges binnen tarief- en contractstructuur, weet balans te vinden in keuze intern en externe inhuur. Denkt in efficiency en commercie, rekent af met luiheid.

De Interim manager die gelooft in de kracht van Lean Thinking ook binnen HRM. “Leanmanagement is het door Toyota ontwikkelde (productie)-systeem waarin door het hele systeem optimale stroomlijning wordt nagestreefd middels volledige verwijdering van Muda (verspilling) en is erop gericht kwaliteit in te bouwen in het productieproces terwijl wordt vastgehouden aan het principe van kostenreductie. Het omvat alle bijbehorende technologie die benodigd is om deze doelstelling te verwezenlijken. ” Aldus Taichii Ohno. In Leanorganisaties is HR vervlochten met operatiemanagement en op die manier betrokken bij de dagelijkse ontwikkelingen van teamleden op de werkvloer.  In deze organisaties is HR het werk van iedere leidinggevende. De rol van HR zelf daarbij is om partner te zijn met de operatie en deze gelijktijdig te faciliteren.

Organisatie ondersteunende processen gefaciliteerd door HR zijn o.a.: 1)Commitment en instrumenten ten behoeve van stabiele werkgelegenheid, 2) eerlijk en consistent HR beleid en toepassing, 3) rustige gestage promotie en beloning voor teamwerk, 4) beleid ontwikkeling. In een leanorganisatie zij het de mensen die de sleutel vormen tot succes. Het gaat vooral om de ontwikkeling van een organisatiecultuur (leancultuur). Een productiesysteem (goederen, diensten), waarin afwijkingen en problemen snel helder, duidelijk worden en een HR systeem dat medewerker in staat stelt om deze problemen te willen en kunnen identificeren en ze op te lossen. Daarvoor zijn teamspelers nodig. Die getraind en competent genoeg zijn, die vertrouwen op hun leiding, zich veilig voelen en gemotiveerd zijn problemen op te lossen. In een leanorganisatie staat ‘wederzijds vertrouwen’ centraal. Het leren van fouten is onderdeel van het proces. Teamleden worden ondersteund om zich te kunnen ontwikkelen door systemen en door ‘learning by doing’, waarbij kennis en vaardigheden worden overgebracht door mentoren. Er is dagelijks contact tussen ‘leerling’ en coach.
Bent u geinteresseerd in Lean Thninking, dan verwijs ik u graag naar het boek ” Toyota Culture: The Heart and Soul of the Toyota Way” door Jeffrey K. Liker e.a. waaruit bovenstaande bewerking afkomstig is. En uiteraard is deze interimmanager graag bereid u nader te informeren over de mogelijkheden van Lean in uw organisatie.

De essentie van deze vijf verschillende professionals is hun gedrevenheid, persoonlijkheid en resultaatgerichte aanpak. Zij geloven in de kracht van het unieke individu, het zelfbewustzijn en de wil/bereidheid tot ontwikkeling en verbetermogelijkheden. Ze  hebben daar een passende combinatie van theorie en praktijk in opgebouwd die aansluit bij hun persoonlijkheid. Met passie en enthousiasme helpen ze u en uw team in uw proces, passend bij uw persoonlijkheid en uw organisatie. Het verschil en werken aan een duidelijk doel, uw doel, maakt onze samenwerking zo boeiend.  Marie-Jose van Triest

De kracht van talent in verandermanagement.

februari 2, 2009

20080626-img_6312-editTalent: een populaire term en  in veel opzichten te gebruiken. Maar wat is talent? De gave van Barak Obama, de innovatieve bondscoach dames hockey Marc Lammers, de intense personages van Meryl Streep, de topman van het jaar 2008 Ad van Wijk, enterperneur Henk Keilman, zorgondernemer Loek Winter, multi instrumentalist en zanger Stevie Wonder? Het zijn enkele voorbeelden van talentvolle krachtige persoonlijkheden, met een uniek profiel. Wat ze gemeen hebben is gedrevenheid in resultaat en ontwikkeling, een hoog kwaliteitsniveau, het willen en kunnen overbrengen van kennis en ervaring, hun  veelzijdigheid en unieke karakter. Zij hebben hun talent ontdekt en ontwikkeld door studie, ervaring, hard werken, doorzettingsvermogen en de wil tot persoonlijke groei.

Iedere werkgever is op zoek naar talent, of ontwikkeling van talent. Een mooi streven, wat in de praktijk vaak struikelt in de waan van de dag. Want talent moet je voeden, stimuleren en prikkelen en er moet sprake zijn van een klik. Ik heb mijn netwerk opgericht omdat ik geloof in de kracht van talent en wederzijdse ontwikkeling,  wat verder gaat dan een cursus of training. Het is een samenspel van competentiesco-management en companion ship.

Betrokken medewerkers zijn gemotiveerd en willen graag actief een bijdrage leveren aan organisaties in een veranderende omgeving. Ze beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor organisatie en werkgever.
Wanneer u zich open stelt voor het individuele talent, kunt u samen werken aan ontwikkeling en resultaat. Dat geeft inspiratie, kans op groei en energie.
Deze hectische tijd wordt sterk beinvloedt door negatief sentiment en het dreigende effect in de keten van massa-ontslagen. Wat is onze kracht, onze toegevoegde waarde, hoe houden we ons talent, hoe kunnen we overleven, wat moeten we veranderen? Verandermanagement of veranderkunde een actueel en gewild onderwerp in bedrijven en organisaties.

Ik geloof in de kracht van talent, zeker ook in het huidige tijdsbeeld van herstructurering en verandermanagement. Talent wil leren, ontwikkelen en staat positief ten opzichte van veranderingen. De professionals uit mijn netwerk beschikken over ruime ervaring , zijn breed geinteresseerd en gemotiveerd uw talenten en talentvolle medewerkers, managers te begeleiden, stimuleren en te prikkelen. In (complexe) projecten, lijnmanagement of co-management.  Sterke karakters die uw organisatie, team helpen en motiveren te doen wat moet gebeuren. DOEN, DURVEN, DOORGAAN! Begin vorig jaar waren we nog allemaal succesvol en  alle vertrouwen in weer een jaar van groei… Marie-Jose van Triest