Archive for november, 2008

Geloofwaardig?!

november 23, 2008

20080626-img_6312-editDe onzekerheid en dreiging over de gevolgen van de recessie neemt toe. Het kabinet lanceert noodmaatregelen om massawerkloosheid tegen te gaan. Er zijn nog steeds ruim 200.000 openstaande vacatures….

Waar de operatie hard werkt aan een positieve afsluiting van Q4, buigt het management zich over de vraag of en hoe het strategisch plan 2009 aan te passen. Een periode van onzekerheid, van analyses, een zoektocht naar bruikbare theorieen, van reactief gedrag en het risicio te kiezen voor vorm. Wanneer plannen zijn bijgesteld en het besluit is genomen staat de volgende uitdaging te wachten; Hoe vertel ik het mijn mensen?

In onzekere tijden, vervult het management een cruciale factor in motivatie en werksfeer. De praktische vertaling van de gekozen strategie bezorgt menig manager stressvolle dagen en onrustige nachten. Veranderingen worden nu eenmaal primair ontvangen met weerstand en het doorvoeren van een impopulaire maatregel is niet zelden een krachtmeting.

Het netwerk van C voor Succes bestaat uit ervaren freelancers, die juist ook in deze periode organisaties kunnen ondersteunen op zowel managementposities als in uitvoering. Een van de unieke freelancers maakt hiervoor gebruik van video strategie analyse. Deze methode geeft inzicht in verborgen onbewuste gedragspatronen. Het gebruik van videobeelden maakt het mogelijk om inzicht te geven in wat non-verbaal onbewust waar te nemen is over gedrag van mensen. Emoties in het gezicht zijn eerder waarneembaar dan dat de betrokkene deze ervaart.
Door de confrontatie aan te gaan met het eigen beeld op video ontstaat er inzicht in de non-verbale communicatie.  Het geeft inzicht aan de onderliggende motivatie; welke onbewuste strategie hanteert deze persoon, wat zeggen de signalen over de voorspelbaarheid van het gedrag, waar zitten de openingen voor persoonlijke groei en gedragsverandering.

Tijdens onze kennismaking, kwamen we tot de conclusie dat deze video strategie analyse ook heel goed ingezet kan worden als ondersteuning voor managers in herstructering, sanering en fusietrajecten. De confrontatie kan een kwalitatieve impuls geven aan de wijze waarop de boodschap uitgedragen wordt. Een hulpmiddel ter vergroting van acceptatie en draagvlak in de operatie.

Blijf ondernemen. Ik breng u graag met elkaar in contact.
Marie-Jose van Triest

Recessie, wanneer treft het mij?

november 17, 2008

20080626-img_6245-edit_1De grote vraag van het moment. De media en deskundigen berichten somber over de economie de komende 2 tot 3 jaar. Wat betekent dit voor u, voor mij, voor ons allemaal? Het toenemende gevoel van onbehagen en onzekerheid wordt langzaamaan zichtbaar. Ontslagen, vermindering productiecapaciteit, terughoudendheid in investeringen. Het staat in schril contrast met de economie van een half jaar geleden.

De consument hoopt dat de de crisis voornamelijk wordt beinvloed door negatief sentiment. Sinterklaas is warm onthaald en zal ook dit jaar gul zijn goedheid delen. Maar hoe zal de start van 2009 zijn? Het is een tijd voor herbezinning, zowel zakelijk als prive.

Begin dit jaar heb ik C voor Succes opgestart vanuit de visie ambitieuze ondernemers in het MKB te ondersteunen in het organiseren, realiseren van groei en het professionaliseren van hun onderneming. Het netwerk van ervaren freelance professionals is breed inzetbaar, beschikt over ervaring in meerdere disciplines. We zijn graag een kompaan voor de DGA en inzetbaar voor ambitieuze en uitdagende projecten.

Deze ambitie staat nog steeds, evenals de grote belangstelling van hiervoor gemotiveerde freelancers. Ik kom graag in contact met bedrijven die op dit moment durven investeren in kans op groei, die met een sterke bedrijfsvoering met kracht blijven werken aan de ontwikkeling van hun onderneming en juist nu het verschil kunnen en willen maken. En ik ontmoet graag ondernemers die zich kwetsbaar durven opstellen en kiezen voor een strategische herorientatie.

Mijn netwerk telt inmiddels 50 unieke en ervaren professionals op medior en senior niveau, in de leeftijd van 35 tot 65 jaar. Zij zijn ervaren in herstructering, in strategische herorientatie, in sanering, een fusie en management in goede en onzekere tijden. Ze zijn een inhoudelijke partner en gedreven om organisaties in onzekere tijden te helpen met de juiste koers. Hun senioriteit brengt rust, focus en overzicht in teams en minder populaire projecten.

Flexibiliteit, ervaring en senioriteit dat is wat wij u graag bieden, in onzekere tijden en in tijden van groei.
Ik ontmoet u graag persoonlijk, Marie-Jose van Triest.

Bloggen? Natuurlijk!

november 11, 2008

marie-jose-van-triest-3aAl veel te lang heb ik geen actueel bericht geplaatst op mijn blog.  Ik heb er weloverwogen voor gekozen, maar het daadwerkelijk continueren is een uitdaging. Mijn doel met het blog, was een persoonlijk gezicht geven aan C voor Succes in een volwaardige redactionele setting. Het doel is niet veranderd. Maar in het laatste zit mijn aandachtspunt, want ik weet heel goed wat en hoe ik iets wil, maar een kwalitatieve tekst schrijven is een vak. Natuurlijk!

Tijdens de zakelijke ontmoetingen de afgelopen periode en de inspirerende persoonlijke intakes met unieke freelancers is mijn blog diverse keren onderwerp van gesprek geweest. Waarom heb je geen nieuwe berichten geplaatst? Wat heb je een goed verhaal en unieke aanpak, waarom lees ik daar niets over op je blog? Waarom deel je visie en ontmoetingen niet met je lezers?

Natuurlijk! Ze hebben gelijk. Mijn netwerk telt inmiddels ruim 45 unieke interim professionals. Allen vanuit kwaliteit en inhoud gedreven in het behalen van resultaat. Ze zijn integer, veelzijdig en beschikken over een sterke persoonlijkheid. ‘Echte’ mensen die inhoud kunnen geven aan projecten en op een natuurlijke wijze kennis kunnen overdragen.

Ik wil iedereen die me geinspireerd heeft tot een actief blog bedanken. Dat had ik nodig, want het sleutelwoord is ‘natuurlijk’. Ik ga weer met regelmaat vertellen over mijn ontmoetingen en ervaringen. Dat zijn echte verhalen, geen commerciele. Vergeef me mijn redactionele kromheden en het weglaten van leestekens.

Tot binnenkort!
Marie-Jose van Triest