Archive for juli, 2008

Jobhoppen of een nomadische loopbaan.

juli 21, 2008

Het fenomeen jobhoppen duikt af en toe weer op in de media. Er wordt ook wel gesproken van een nomadische loopbaan. Het is voor een werkgever bijzonder frustrerend wanneer de uitstekende nieuwe manager/medewerker in korte tijd het bedrijf al weer verlaat. Veel werkgevers/managers zullen deze ervaring herkennen. De oplossing wordt vaak gezocht bij HR. Het onderwerp houdt mij ook bezig, omdat ik geloof dat onze samenleving verandert. Traditionele vormen vervagen. (Meer) ervaren medewerkers zijn op zoek naar inhoudelijke verdieping en verrijking van zowel hun omgeving als zichzelf. Freelancen en het inhuren van freelancers is de oplossing om kennis en kunde wederzijds te ontwikkelen.

 

In deze problematiek breng ik graag het volgende boek onder de aandacht: Hamaker, Hendrik Gerard (1936): ‘De kunst van zinvol werken: een toekomstvisie op onze arbeid’/ Geert Hamaker. Zijn toekomstvisie dateert uit 1998. Hij schetst de huidige veranderingen in onze maatschappij. Hij beschrijft helder de ontwikkelingen in arbeid en arbeidsbeleving. De structurele vormgeving van ‘een baan’ naar een ‘loopbaan’ verdwijnt in zijn visie. De arbeidsmarkt wordt een ‘nomadische’ markt en de werknemer wordt ‘werkondernemer’. De baan verandert in een ‘portfolio bestaan’.

 

Voor de industriële revolutie hadden mensen geen werk, ze deden werk. Banen bestonden niet. Er werd beweerd dat banen onnatuurlijk en zelfs onmenselijk waren. In de huidige tijd is het hebben van een baan de norm. Door massaproductie en grootschalige organisaties zijn veel banen verdwenen. Traditionele organisaties kennen veelal nog gestructureerde baanladders. Hedendaagse ondernemingen zijn vaak kleiner van omvang, zijn flexibel zonder duidelijke banen en vaak succesvol.

Hamaker refereert in zijn boek vaak aan William Bridges, die erop wijst dat banen verstarrend werken doordat ze verantwoordelijkheid en flexibiliteit belemmeren. Zijn redenen: *banen zijn statische werkterreinen in een dynamische omgeving, * banen zijn beperkt tot een bepaald verantwoordelijkheidsdomein.

 

Ik wil zeker geen negatieve associatie oproepen bij de traditionele vorm van banen. Het is wel goed te onderkennen dat onze samenleving verandert. Ook wanneer een personeelsformatie op orde is en er tevredenheid heerst over het functioneren is het goed met enige regelmaat kennis te verrijken en een frisse blik van buiten binnen te laten. Dat kan bijvoorbeeld door gedurende korte of lange tijd te werken in tandem, of schaduwmanagement. Maar denk ook eens aan een kennisworkshop, literatuuronderzoek of het opstellen van een beleidsplan. De freelancers uit mijn netwerk dragen graag bij aan inhoudelijk ontwikkeling van organisaties en teams.

 

In volgende artikelen schrijf ik graag verder over de nomadische loopbaan.

Marie-Jose van Triest

 

Multidisciplinair inzetbaar.

juli 13, 2008

Deze week heb ik weer unieke persoonlijkheden in mijn netwerk mogen verwelkomen. Gedreven freelancers met een hoog kwaliteits- en loyaliteitsbesef geinteresseerd in projecten op het snijvlak van diverse disciplines. Hun competenties en vaardigheden zijn als vanzelfsprekend passend binnen de visie van C voor Succes. Zonder uitzondering tonen ze de behoefte tot ontwikkeling en groei met focus op zakelijk rendement. Dat is wat deze freelancers bijzonder maakt. Integer, autenthiek en professioneel, zich bewust van hun talenten en ervaringsniveau.

 

Wat hen typeert is de behoefte tot pionieren, bouwen en ontwikkelen. Op zoek naar nog nader te definieren projecten om van ‘niets iets’ te maken. En daarin samen met de opdrachtgever te excelleren. Hun multidisciplinaire inzetbaarheid sluit goed aan bij projecten met een breed karakter. Vanwege hun loopbaanontwikkeling zijn ze ervaringsdeskundig in diverse niveaus binnen een organisatie.  Ze zijn sensitief, communicatief vaardig en beschikken over expertise in meerdere vakgebieden. Datzelfde gaat op voor projecten met een nodige diepgang. Hun ontwikkeling kent zijn oorsprong in een specialisme van waaruit interesse in andere vakgebieden is ontstaan.

 

Ze zijn betrouwbaar en succesvol in project- en interimmanagement. Dat wordt bevestigd door hun referenties.

 

Marie-Jose van Triest

 

Gevarieerd arbeidsverleden

juli 3, 2008

Mensen met een gevarieerd arbeidsverleden hebben geen focus, weten niet wat ze willen en falen … Een veel gegeven reactie op een cv met diversiteit en wisselingen. En een grote misvatting! De kracht van een gevarieerd arbeidsverleden zit in: flexibiliteit, ontwikkeling, ondernemen, motivatie, kansen en risico’s durven nemen.

Specialisatie in een vakgebied of discipline is duidelijk, overzichtelijk en stabiel. Maar wat te doen als het ‘hoogst haalbare’ hierin is bereikt en er wel een motivatie is tot blijvende ontwikkeling en het benutten van talent.  In grote organisaties nemen gedreven medewerkers graag deel aan projecten, om zo verschillende ervaringen op te doen. Deze organisaties bieden vaak een traineeship voor talentvolle starters. Een dergelijk programma is gericht op professionele ontwikkeling in een combinatie van werken en leren in verschillende disciplines.

Binnen het MKB is de toegevoegde waarde van gedreven, ambitieuze en gemotiveerde werknemers groot. Wanneer er sprake is van een vertrouwensrelatie met het management, vormen ze een creatief klankbord en dragen actief bij aan de ontwikkeling van een organisatie. Deze werknemers ontplooien zich via een natuurlijke weg. Door verschillende ervaringen werken ze aan een gevarieerde en verrassende loopbaan.

Wanneer de wens naar afwisseling en zelf kunnen kiezen niet meer tot de mogelijkheden behoort in een vaste baan, kiezen enkele van deze medewerkers voor het zelfstandig ondernemerschap. Bij voldoende vertrouwen in persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten vervolgen zij hun ‘loopbaan’ als freelancer, interimmer. De motivatie hiertoe is heel duidelijk: ondernemen in vrijheid, inhoudelijke ontwikkeling, diversiteit, een bijdrage kunnen leveren aan resultaat in een boeiend en uitdagend project en werkplezier.

Mijn uitdaging? De negatieve primaire associatie over een gevarieerd arbeidsverleden omzetten naar een positieve profilering. Ik heb een rotsvast geloof in deze freelancers, zij maken het verschil. Zij zorgen voor inspiratie, verrassing en ontwikkeling.

Marie-Jose van Triest